Javno mariborsko podjetje Snaga sporoča, da so predsednik republike Slovenije, Borut Pahor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor in Cveto Žalik, direktor Snage, položili temeljni kamen za gradnjo sortirnice, s čimer so gradbišče tudi protokolarno predali izvajalcu del. Sortirnica mešanih komunalnih odpadkov v Mariboru bi naj po načrtih začela z enoletnim poskusnim obratovanjem junija 2018.

Direktor Snage je poudaril, da je bila ključna faza predpriprav na pričetek gradnje sortirnice prepoznavanje njenega pomena s strani lokalne skupnosti in odločevalcev v mestu. Dejal je, da so se odločili, da upravljanje z odpadki, ki nastanejo v Mariboru in okolici vzamejo v svoje roke in se zahvalil županu, ki je v sortirnici videl točko preboja za razvoj Maribora, in mestnim svetnikom, ki so potrdili zadolževanje podjetja in s tem omogočili začetek gradnje.

Vrednost sortirnice mešanih komunalnih odpadkov, ki jo na ključ gradi podjetje Kostak d. d. iz Krškega, je 12,5 milijonov evrov.

Ko bo izgrajena, bo najsodobnejša sortirnica v Sloveniji, ki se razlikuje od klasičnih obstoječih naprav za mehansko-biološko obdelavo odpadkov. Iz mešanih komunalnih odpadkov bo izločala tiste materiale, ki jih je mogoče reciklirati (predelati) in jih uporabiti kot sekundarne surovine. V sortirnici bo nameščena dovršena tehnologija in posledično bo čistost izhodnih frakcij visoka; samo čiste frakcije pa na trgu sekundarnih surovin dosegajo dobre prodajne cene.

Snaga bo investicijo financirala deloma z lastnimi sredstvi (2,5 milijona evrov), večji delež pa s kreditom. Kredit bo najela pri bankah Nova KBM in Sparkasse. Vsaka od bank bo Snagi za obdobje desetih let posodila 5 milijonov evrov.

S pričetkom obratovanja sortirnice Snaga ne bo več zgolj zbiratelj odpadkov, ampak bo postala tudi pomemben obdelovalec mešanih komunalnih odpadkov. Danes predaja 1 tone mešanih komunalnih odpadkov prevzemniku stane 124 €, z lastno sortirnico pa bo ta cena padla na 95 €.

Ker bo sortirnica izločala materiale, ki bodo uporabni kot sekundarne surovine, bo za odlaganje ostala manjša količina odpadkov kot danes, torej se bo znižal tudi strošek, ki se plačuje za odlaganje. Kljub temu da bo zbiranje odpadkov, kot najdražji proces v ravnanju z odpadki, ostalo nespremenjeno, se bodo učinki sortirnice na obdelavo in odlaganje odpadkov srednjeročno poznali v nižjih zneskih na položnicah uporabnikov, v katerih Snaga izvaja vse tri gospodarske javne službe – zbiranje, obdelavo in odstranjevanje.

J. L.