slika: PU Maribor

Na vstopu v našo državo na kontrolni točki na Šentilju prihaja do zastojev. Do zastojev prihaja v veliki meri zaradi tega, ker potniki niso pripravljeni na kontrolo in na formalnosti.

Na meji pripravite dokumente

Zaradi ukrepa za zajezitev širjenja virusa, ki povzroča nalezljivo bolezen COVID-19, je potrebno na meji z Avstrijo pripraviti dokumente in urediti formalnosti. “Zaradi tega  opozarjamo, potnike, ki vstopajo v našo državo, da bodo formalnosti opravljene veliko hitreje, če si bodo dokumente, potrebne za vstop v našo državo, pripravili še pred kontrolo na meji. Zelo zamudno je namreč, če potniki šele na kontrolni točki pričnejo iskati dokumente po vozilu ali prtljažniku,” pravijo na policiji

V naslednjih predprazničnih dneh pričakujemo še večji priliv potnikov, zato se gneči lahko izognemo le, če bodo potniki na novo kontrolo pripravljeni. Poudarjajo na PU Maribor!

MG