Slika: Nova24 TV

A iz obsežnega poročila računskega sodišča o nabavi zaščitne opreme, ki še ni dokončno, ni bilo objavljeno vse in v njem, ostajajo pa številne zanimive podrobnosti.

ŠUŠMARJENJE Z VENTILATORJI IVANA GALETA?

V osnutku, na katerega bodo državne institucije še odgovarjale, so tudi dodatne podrobnosti o znamenitih ventilatorjih Bellavista, poroča SIOL.net. Zanimivo je, da je naročilnico za transport Bellavist iz Kitajske podpisal Ivan Gale in (zanimivo) prav na dan, ko ga je spomladi obiskal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel.  Podpis naročilnice, ki je omogočil poznejša plačila, je bil nenavaden, ker so te naprave takrat bile že nekaj časa v Sloveniji. Prevoz v Slovenijo je Gale naročil za nazaj.

ventilatorji Belvista

Zanimivi so tudi datumi. Nekdanji direktor Anton Zakrajšek, je Galetu 12. marca podpisal pooblastilo, da ga ta s 13. marcem nadomešča s polnimi pooblastili. 13. marec je bil tudi dan, ko je z izvolitvijo ministrov vladanje prevzela vlada Janeza Janše. Kakšna pooblastila je imel Gale? Bil je pooblaščen za vodenje, načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela službe, zagotavljanje zakonitosti poslovanja službe, zagotavljanje pravne podpor vsem organizacijskim enotam zavoda, vodenje postopkov javnega naročanja s področja dela, sodelovanje pri pripravi razpisnih dokumentacij za izvedbo javnih naroči zavoda in vodenje, ter sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.

Pri ventilatorjih Bellavistah pa težava niso bili le certifikati. Kot pri ventilatorjih Sirius-med, iz katerih je Tarča delala škandal, tudi za 46 Bellavist ob nakupu ni bilo dodatne opreme: vlažilnikov, sond, vmesnikov za grelne žice, kar je zavod pozneje dokupil. V pogodbah zavoda za blagovne rezerve za skupaj kar 533 ventilatorjev, tudi Bellaviste in Sirius-med, niso bile vključene storitve vzdrževanje, servisiranja in podpore za 24 urno neprekinjeno delovanje. Računsko sodišče opozarja, da bi Zavod, če bi to vključil v pogodbe, lahko dosegel nižje cene za te storitve, kot so jih pozneje bolnišnice.

Čeprav poimensko odgovorni za to niso navedeni, se zdi, da so bili odgovorni za to takratni vodilni, tudi Gale, zvezda navijaško – levičarske Tarče.

vir: SIOL

PM

Preberite tudi:

Zavajanja “neodvisnega strokovnjaka” za ventilatorje Riharda Knaflja?