Vili Kovačič poslal pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice

Ustavno sodišče je zavrglo drugo pobudo Vilija Kovačiča za začetek postopka za oceno ustavnosti dopisa o določitvi roka za zbiranje podpisov za razpis referenduma o drugem tiru. Sodišče je v svojem sklepu navedlo, da je pobudnik, kljub zatrjevanim nepravilnostim pri zbiranju podpisov v predhodnem referendumskem postopku, uspel uveljaviti ustavno pravico zahtevati referendum, s čimer je nastala tudi pravica glasovati na referendumu. Sklep je tokrat Ustavno sodišče sprejelo soglasno.

Ustavni sodniki so presodili, da Vili Kovačič, ni izkazal pravnega interesa za presojo ustavnosti postopka sprejemanja zakona in v tem okviru nepravilnosti, ki naj bi jih zagrešili državni organi (Ministrstvo za obrambo RS) v referendumskem postopku o zakonu o drugem tiru in ki naj bi pomenile kršitev ustavne pravice zahtevati razpis referenduma. Vili Kovačič trdno stoji na stališču, da je ministrstvo za obrambo z dopisom Sindikatu vojakov Slovenije, s katerim je prepovedalo izražati podporo referendumu o tem zakonu, kršilo ustavne pravice.  Po njegovem mnenju so zato zbrali nekaj tisoč podpisov manj za podporo referendumu.

Pred tem je Ustavno sodišče že zavrnilo pobudo Vilija Kovačiča za oceno ustavnosti odloka o razpisu referenduma o zakonu o drugem tiru, ki določa, da bo referendum  24. septembra. Kovačič je prepričan, da je odlok diskriminatoren do tistih, ki bi želeli sodelovati v kampanji, saj se ta začne v času dopustov. Ustavno sodišče pa je  presodilo, da  izvajanje kampanje med počitnicami in dopusti samo po sebi ne pomeni, da je kampanja v celoti onemogočena oziroma neučinkovita, v času sodobnih tehnologij gre kvečjemu za manjšo učinkovitost; da bo v čas počitnic in dopustov padla ena četrtina kampanje, pri čemer je to prva četrtina kampanje in da je slednje  pomembno tudi v luči nekaterih drugih (25-dnevnih) rokov, ki tudi sicer lahko vplivajo na učinkovitost referendumske kampanje (npr. plakatiranje, pravila medijev za izrabo programskega časa), v konkretnem primeru pa ti roki padejo čisto na konec meseca avgusta (30. 8. 2017); da gre za zadnji teden počitnic in dopustov, ko je razumno pričakovati, da so se volivci večinoma že vrnili v vsakdanje življenje; in najpomembneje, da se bo pretežni del (tri četrtine) referendumske kampanje vendarle odvijal v mesecu septembru, ki v tem okolju običajno ni počitniški mesec.

Na odločitev sodišča se je kritično odzval Kovačič, ki je dejal: “Enostavno so zadevo preskočili tako, da so rekli, da smo bili uspešni pri zbiranju podpisov in da zadeva ni več potrebna ustavnopravne presoje.” Povedal je tudi, da je v ponedeljek poslal pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice glede svoje prve pobude o določitve datuma izvedbe referenduma in upa, da bodo evropski sodniki “dali lekcijo” sedmim slovenskim sodnikom.

M. T.

Facebook
Twitter
LinkedIn