slika: maribor.info

Izredna seja mariborskega mestnega sveta se je začela s številnimi zapleti. Najbolj pameten med vsemi pa spet župan Arsenovič. Do nedavnega še koalicijskega svetnika Matjašiča, je kar nagnal iz dvorane.

Arsenovič mestnega svetnika nagnal iz dvorane

Uvodoma je župan Saša Arsenovič, ki je še v sredo podražitev odvoza blata s centralne čistilne naprave v Dogošah zagovarjal kot edino sprejemljivo rešitev, to točko umaknil z dnevnega reda. Odločitev o tem je bila sprejeta pred sejo na usklajevalnem sestanku koalicije. Kot je povedal župan, bodo do redne seje mestnega sveta, ta bo predvidoma 25. maja, razmislili še o drugih možnostih, da storitve morda vendarle ne bo treba podražiti. A zarečenega kruha se največ poje.

Zaplet na seji pa je pripravil svetnik Liste Mladih, ki je napovedal, da bo sejo snemal in v živo predvajal na socialnih omrežjih. Ker je zavrnil zahtevo, da računalnik preda strokovni službi mestnega sveta, je župan zahteval, da mora s seje, kar so preostali svetniki z glasovanjem večine tudi potrdili. Svetniki so sicer res izglasovali, da naj se poročilo predstavi javno, predstavniki družbe Ernst&Young pa pred javnostjo revizije vseeno niso želeli razkriti. Kasneje so svetniki spremenili svoje mnenje in z 31 glasovi za in štirimi proti glasovali za to, da se javnost med obravnavo revizije s seje umakne.

Snaga je popolnoma zgrešila, predvsem pa absolutno precenila razpoložljive količine odpadkov, ki naj bi jih letno predelala v sortirnici, kar je povzročilo njeno predimenzioniranost. Zaradi vsega navedenega je nadzorni odbor predlagal ugotavljanje odgovornosti, kar je, kot rečeno v začetku, Snaga tudi izvedla in podala kazenske prijave.

MG