Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:30 – 11:30
Žaganje vej
VINARJE 69, 70, 75. ROŠPOH 35,35a,36,32,33,3437, 38, 38a.
Maribor mesto
T-492 VINARSKA GRABA
09:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP FALA 2, nizkonapetostni izvod: I-01 VOLMAJER
Maribor okolica
T-460 FALA 2
09:00 – 11:00
Montaža TT
TP ŠENTILJ MEJA 1 (1964)
Maribor okolica
T-134 ŠENTILJ MEJA 1
09:00 – 11:00
Popravilo HP
TP KAMNIŠKA GRABA 2, nizkonapetostni izvod: I-01 KAMNIŠKA GRABA
Maribor okolica
T-502 KAMNIŠKA GRABA 2
09:00 – 10:00
Montaža hišnega priključka
TP SP. DOBRENJE 2, nizkonapetostni izvod: I-O4 SP. DOBRENJE
Maribor okolica
T-363 SP. DOBRENJE 2
11:30 – 12:30
Montaža hišnega priključka
TP POLIČKA VAS 3, nizkonapetostni izvod: I-02 VUKOVSKI DOL
Maribor okolica
T-452 POLIČKA VAS 3