Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 10:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP HLAPJE 1 (1954)
Maribor okolica
T-069 HLAPJE 1
08:00 – 10:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP SREBOTJE 1 (1974)
Maribor okolica
T-212 SREBOTJE 1
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP JARENINSKI DOL (1986)
Maribor okolica
T-447 JARENINSKI DOL
08:00 – 10:00
Zamenjava drogov
TP PESNIŠKI DVOR 2 (1988)
Maribor okolica
T-472 PESNIŠKI DVOR 2
08:00 – 10:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP SELNICA OB MURI 4 (1987)
Maribor okolica
T-453 SELNICA OB MURI 4
08:00 – 10:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP SREBOTJE 2 (1988)
Maribor okolica
T-483 SREBOTJE 2
08:00 – 10:00
Zamenjava drogov
TP GAČNIK 1 (1977)
Maribor okolica
T-263 GAČNIK 1
08:00 – 10:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP SELNICA OB MURI 3 (1984)
Maribor okolica
T-397 SELNICA OB MURI 3
08:00 – 10:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP SP. HLAPJE 1 (1985)
Maribor okolica
T-402 SP. HLAPJE 1
08:00 – 10:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP HLAPJE 3 (1985)
Maribor okolica
T-401 HLAPJE 3
08:00 – 14:00
Posek trase NNO
TP POHORJE LEDINA, nizkonapetostni izvod: I-02 PETKOVO SEDLO
Maribor okolica
T-275 POHORJE LEDINA
08:00 – 10:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP SP. HLAPJE 2 (1996)
Maribor okolica
T-586 SP. HLAPJE 2
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
ROŠPOH – DEL 206 A, 206 B, 218, 219, 220 A
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
08:00 – 10:00
Zamenjava drogov, vzdrževalna dela in posek trase DV
TP POČENIK (1996)
Maribor okolica
T-585 POČENIK
08:30 – 10:00
Popravilo optike
TP KUMEN 3
Maribor okolica
T-668 KUMEN 3
08:30 – 10:00
Popravilo optike
TP SMOLNIK 2
Maribor okolica
T-675 SMOLNIK 2
08:30 – 10:00
Popravilo optike
TP ČINŽAT 3 (1998)
Maribor okolica
T-606 ČINŽAT 3
08:30 – 10:00
Popravilo optike
TP FALA GRAD (1983)
Maribor okolica
T-369 FALA GRAD
08:30 – 10:00
Popravilo optike
TP RUTA 2 (1982)
Maribor okolica
T-358 RUTA 2
08:30 – 10:00
Popravilo optike
TP FALA 2 (1987)
Maribor okolica
T-460 FALA 2
08:30 – 10:00
Popravilo optike
TP KUMEN 2 (1975)
Maribor okolica
T-231 KUMEN 2
08:30 – 10:00
Popravilo optike
TP ŠUMIK (1971)
Maribor okolica
T-175 ŠUMIK
08:30 – 10:00
Popravilo optike
TP SMOLNIK ŠOLA (1971)
Maribor okolica
T-174 SMOLNIK ŠOLA
08:30 – 10:00
Popravilo optike
TP KLOPNI VRH (1962)
Maribor okolica
T-108 KLOPNI VRH
08:30 – 10:00
Popravilo optike
TP KRANER (1959)
Maribor okolica
T-088 KRANER
08:30 – 10:00
Popravilo optike
TP ČINŽAT 1 (1946)
Maribor okolica
T-022 ČINŽAT 1
08:30 – 10:00
Popravilo optike
TP SMOLNIK (1954)
Maribor okolica
T-067 SMOLNIK
08:30 – 10:00
Popravilo optike
Maribor okolica
T-480 MHE 944 ČINŽAT
08:30 – 10:00
Popravilo optike
Maribor okolica
T-479 MHE 943 FALA
11:00 – 14:00
Vzdrževalna dela na NNO
TP 308 JANŽEVSKI VRH 1, nizkonapetostni izvod: I-02 STRUNČNIK-RIBNICA
Maribor okolica
T-308 JANŽEVSKI VRH 1
11:00 – 13:00
Posek trase NNO
TP DRAGUČOVA, nizkonapetostni izvod: I-04 PERNICA
Maribor okolica
T-282 DRAGUČOVA
11:00 – 12:00
Montaža hišnega priključka
TP 611 SP.DUPLEK-POSL.C., nizkonapetostni izvod: I-03 OMARICA-C.K DRAVI
Maribor okolica
T-611 SP.DUPLEK-POSL.C.
13:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP GAČNIK 1 (1977)
Maribor okolica
T-263 GAČNIK 1
13:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP PESNIŠKI DVOR 2 (1988)
Maribor okolica
T-472 PESNIŠKI DVOR 2