Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
09:30 – 14:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
Zrkovska42-42a,44a,50-56,53,53a Nabrežna 2,4,8,8a
Maribor mesto
T-291 ZRKOVSKA C.ŠOLA
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
ROŠPOH – DEL 206, 206 A, 206 B, 220A, BŠ
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
08:00 – 14:00
Posek trase NNO
TP BOČ 3 (1988)
Maribor okolica
T-475 BOČ 3
08:00 – 14:00
Posek trase NNO
TP BOČ 1 (1953)
Maribor okolica
T-061 BOČ 1
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP KORENA 1 (1953)
Maribor okolica
T-058 KORENA 1
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP JABLANCE (1982)
Maribor okolica
T-347 JABLANCE
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 2 (1978)
Maribor okolica
T-277 ZIMICA 2
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 1 (1960)
Maribor okolica
T-092 ZIMICA 1
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP KORENA 3 (1985)
Maribor okolica
T-424 KORENA 3
08:30 – 12:00
Zamenjava drogov
TP ŽIKARCE 2, nizkonapetostni izvod: I-02 ŽIKARCE T-404
Maribor okolica
T-404 ŽIKARCE 2
09:30 – 11:00
Montaža hišnega priključka
TP LOVRENC BITNER, nizkonapetostni izvod: I-02 GAJ-LEVO
Maribor okolica
T-193 LOVRENC BITNER