Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
11:00 – 12:00
Izgradnja hišnega priključka
Maribor mesto
T-078 ZRKOVCI
15:00 – 16:00
Izgradnja hišnega priključka
MAJCIGERJEVA ULICA 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 36; PERUNOVA ULICA 5; VESELOVA ULICA 6, 10, 11.
Maribor mesto
T-566 REMONTNE DEL. RADVANJE
08:00 – 15:00
Posek trase DV
TP KOZJAK CERŠAK (1985)
Maribor okolica
T-416 KOZJAK CERŠAK
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
KOZJAK NAD PESNICO 37, 37a, 38, 58, ROŠPOH – DEL 222
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
08:00 – 09:00
Posek trase DV
TP CERŠAK TOV. 2
Maribor okolica
T-109 CERŠAK TOV. 2
08:00 – 09:00
Posek trase DV
Maribor okolica
T-701 MHE CERŠAK
08:00 – 09:00
Posek trase DV
TP CERŠAK TOV.1 (1948) TL
Maribor okolica
T-038 CERŠAK TOVARNA
08:00 – 09:00
Posek trase DV
Maribor okolica
T-814 KOGAL
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
TP JOHE, nizkonapetostni izvod: I-02 DUPLEK
Maribor okolica
T-248 JOHE
08:30 – 13:00
Zamenjava drogov
TP SP. VRHOV DOL, nizkonapetostni izvod: I-01 PROTI LOGU
Maribor okolica
T-707 SP. VRHOV DOL
13:00 – 15:00
Posek trase DV
Maribor okolica
T-814 KOGAL
13:00 – 15:00
Posek trase DV
TP CERŠAK TOV.1 (1948) TL
Maribor okolica
T-038 CERŠAK TOVARNA
13:00 – 15:00
Posek trase DV
TP CERŠAK TOV. 2
Maribor okolica
T-109 CERŠAK TOV. 2
13:00 – 15:00
Posek trase DV
Maribor okolica
T-701 MHE CERŠAK