Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
06:00 – 08:00
Revizija TP
FOCHEVA ULICA 51, 64, 66, 68; HOČKA ULICA 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13 PR, 14, 15, 16, 17, 18, 19; POŠTELSKA ULICA 1, 3, 4, 5, 5 A, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; RAPOČEVA ULICA 9; REGENTOVA ULICA 12, 14, 16, 18, 20, 20.
Maribor mesto
T-254 REGENTOVA UL.III
09:30 – 14:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
C. 14. divizije 107-127a, 116-124a, Pečetova 2.
Maribor mesto
T-270 BANTANOVA UL.
10:00 – 12:00
Revizija TP
LJUBLJANSKA ULICA 100, 102, 104.
Maribor mesto
T-267 BETNAVSKI GOZD
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
ROŠPOH – DEL 206, 206 A, 206 B, 220A, BŠ
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP GRADIŠČE/KOZJAK 1, nizkonapetostni izvod: I-04 ČRETA-VRABER
Maribor okolica
T-066 GRADIŠČE/KOZJAK 1
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP KORENA 1 (1953)
Maribor okolica
T-058 KORENA 1
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 1 (1960)
Maribor okolica
T-092 ZIMICA 1
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP JABLANCE (1982)
Maribor okolica
T-347 JABLANCE
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 2 (1978)
Maribor okolica
T-277 ZIMICA 2
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP KORENA 3 (1985)
Maribor okolica
T-424 KORENA 3