Slika: Arso

Prva četrtina leta 2020 je izjemno sušna. Leto se je sicer začelo z dobro namočenimi tlemi, saj je v decembru 2019 padla vsaj povprečna količina padavin (marsikje – Obala, vzhodna Slovenija – pa je bilo padavin za dobro tretjino več kot v dolgoletnem povprečju). Letošnji januar pa je bil izjemno suh; omembe vredna količina padavin je padla šele po 25. januarju. V januarju je bilo povsod po Sloveniji zabeleženo le okoli 20 % običajne količine padavin.

Podoben vremenski vzorec je bil zabeležen tudi v februarju – obilnejša količina padavin je bila zabeležena šele ob koncu meseca. Letošnji februar je bil tudi rekordno topel, saj je bil od 3 do več kot 4 °C toplejši od povprečja v obdobju 1981-2010 (marsikatera postaja v tem obdobju ni zabeležila tako toplega februarja).

Stanje podzemnih voda

Gladine podzemne vode so na večini merilnih mest podpovprečne in kažejo trend zmanjševanja vodnih količin. Nižje od običajnih so gladine v vodonosnikih Dravskega polja, spodnje Savinjske doline, Šentjernejskega polja, pa tudi v delih Apaškega polja, Vipavske doline in doline Kamniške Bistrice.
Raven zelo nizkih, ne pa tudi ekstremno nizkih količin podzemne vode spremljamo na SZ in JV delu spodnje Savinjske doline, v večjem delu doline Bolske, na zahodu Dravskega polja ter na jugu doline Kamniške Bistrice. Na približno 60 % merilnih mest podzemnih voda v medzrnskih vodonosnikih v tem času spremljamo nižje stanje od običajnega. Tudi kraški vodonosniki imajo nizko vodnatost, ki pa še ne dosegajo zelo nizkih vodnih količin. Običajne vodne razmere spremljamo predvsem v delih medzrnskih vodonosnikov Ljubljanske in Murske kotline, ki so v hidravlični povezavi z vodotoki s povirjem v visokogorju, katere v tem času bogati raztaljena snežnica. Podobno povišana vodnatost Soče prispeva k razmeroma ugodnemu količinskemu stanju vodonosnika Komenskega Krasa v Brestovici.
Pričakujemo, da bo stopnjevanje nizkovodnih razmer v naslednjih dneh najbolj odrazilo v plitvih vodonosnikih Savinjske kotline in Vipavske doline. Občasne krajevne padavine napovedane ob koncu tedna ne bodo bistveno vplivale na izboljšanje vodnih razmer.
SIFA

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});