Slika: Matic Nikolavčič (VIDEOMZ)

Plohe in nevihte v preteklih dneh trenda nižanja gladin podzemne vode v prodno peščenih vodonosnikih, ki ga na večini merilnih mest beležimo že od začetka letošnjega leta, niso spremenile. Na večini merilnih mest tako še naprej spremljamo nizke gladine podzemne vode. Na približno 20% merilnih mest pa ta čas že beležimo izjemno nizke gladine podzemne vode, ki so mestoma nižje kot je značilno za ta letni čas. Infiltracija padavin je nižanje gladin ustavila lokalno le v relativno plitvih aluvijalnih vodonosnikih, vendar padavinski dogodki v obliki ploh in neviht na gladine vplivajo le kratkoročno.

Izjemno nizke gladine podzemne vode in s tem zelo nizko količinsko stanje ostajajo v delu Prekmurskega polja na območju Lipovcev in Rakičana, na zahodu Dravskega polja, v vodonosnikih spodnje Savinjske doline, na Brežiškem polju v območju Vrbine, južnem delu doline Kamniške Bistrice, pa tudi na zahodu Sorškega polja in na severu vzhodu Kranjskega polja. Nizko stanje beležimo na preostalih delih prodno peščenih vodonosnikov, izjema so gladine podzemne vode v Vipavsko-Soški dolini, Ljubljanskem polju in gladine na merilnih mestih, kjer je podzemne voda v hidravlični povezavi z vodotoki s povirjem v visokogorju, katere v tem času še vedno bogati raztaljena snežnica in kjer za ta čas prevladujejo običajne gladine podzemne vode.

Na območju vodonosnikov s kraško in razpoklinsko poroznostjo je v alpskem svetu vodnatost izvirov običajna za ta letni čas, vodnatost izvirov Dinarskega krasa pa je mala in kaže na nizko količinsko stanje kraških vodonosnikov.

Padavine v obliki neviht in ploh tako trenutnega stanja nizkih in izjemno nizkih gladin podzemne vode v prodno peščenih vodonosnikih tudi v prihodnje ne bodo bistveno izboljšale. Stanje se lahko izboljša na običajno raven le z obilnejšimi dolgotrajnimi padavinami.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});