slika: maribor24

Arsenovič se spet zapleta iz ene afere v drugo? Mestna občina Maribor je objavila razpisno dokumentacijo za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor za leto 2019.

Razpis samo za podjetja, ki delujejo v starem mestnem jedru?

Polemike glede razpisa so začele nastajati, saj se na razpis lahko prijavijo le podjetja, ki delujejo v starem mestnem jedru. Za Arsenoviča so očitno Mariborčani le tisti iz LEVEGA brega Drave?

Mestna občina Maribor je objavila Javni razpis za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor leto 2019. Vse lepo in prav, če ta ista občina pod vodstvom Arsenoviča ne bi kot Maribor štela le ožjega dela v starem mestnem jedru na levem bregu Drave. (To je tista mala rumena pikica na sliki)!
Samo podjetja iz tistega malega dela Maribora se lahko prijavijo na ta razpis, kjer se bo razdelilo za 120.000,00 EUR davkoplačevalskega denarja! Verjetno ni treba posebej razlagat, zakaj si je Arsenovič izbral samo to področje, kajne? 

Nad takim načinom podeljevanja sredstev nasprotuje NLS

Svetniška skupina Liste Franca Kanglerja-Nove ljudske stranke Slovenije ostro nasprotuje Javnemu razpisu za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor za leto 2019, ki ga je objavila Mestna občina Maribor, saj postavlja delno nejasna, predvsem pa diskriminatorna merila.

Zahtevamo,da se razpis razveljavi in zajame celotno območje Mestne občine Maribor.

Sredstva zagotovljena na proračunski postavki Ukrepi za spodbujanje gospodarstva so namenjena vsem poslovnim subjektom v Mestni občini Maribor in ne samo izbranim znotraj občine.

Kdo se na razpis lahko prijavi?

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ter imajo poslovni sedež na območju Mestne občine Maribor in največ 50 zaposlenih, samostojni podjetniki, pravne osebe, ki imajo status socialnega podjetja in so vpisana v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi pristojno ministrstvo. Za podjetje se po tem razpisu šteje gospodarski subjekt organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.

A problem nastane zato, ker se na tak razpis ne morejo prijaviti vsa podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, anmpak le podjetja v strogem centru mesta. Meja območja starega mestnega jedra poteka po severnem robu Gregorčičeve ulice, vzhodnem robu Trga svobode, Ulice škofa Maksimilijana Držečnika in Ulice slovenske osamosvojitve, po severni obali reke Drave in po zahodnem robu Strossmayerjeve ulice.

Za koga je prirejen tak razpis? Odgovor prepuščamo vam!

viri: FB – Arsenovič je grobar Maribora, Maribor24, NLS, slika: facobook

M.G.