Arsenovičeve točke pisma o nameri

slika: wikimapia.org

Kaj vsebuje t.i. pismo o nameri, ki so ga podpisale svetniške skupine, katere si je bodoči župan sam izbral?

1.
– Boljše upravljanje mestne občine Maribor in uravnotežene, razvojno naravnane mestne finance.
– Reorganizacijo občinske uprave, ki bo vsem občanom in občankam zagotovila sistematičnost, urejenost, preglednost, boljši servis in upravljanje mesta, kar predvideva tudi ustanovitev Mariborskega holdinga podjetij v lasti MOM.
– Ničelno stopnjo tolerance do korupcije ali katerekoli druge zlorabe javno zaupanih odgovornosti za vse funkcionarje in uslužbence mestne občine ter organe vodenja in nadzora v podjetjih v večinski lasti mestne občine Maribor.
– Oblikovanje dolgoročne strategije mesta kot osnovo razvojnega preboja z inovativnim, na znanju temelječim, trajnostno usmerjenim in okoljsko sprejemljivim gopodarstvom, ki bo s kakovostnimi delovnimi mesti temelj privlačnega in konkurenčnega mesta in širše regije.

2.
– Dostopno javno zdravstvo in kakovostno šolstvo.
– Maribor kot mladim prijazno občino in univerzitetno mesto mladih, kulturnikov in znanstvenikov.
– Perspektivo mladih, varno starost, medgeneracijsko sožitje bril solidarnost z aktivnim odpravljanjem revščine in neenakosti v mestu. – Zaustavitev upadanja populacije mesta z dinamično razvojno politiko, ki v ospredje postavlja kakovost bivanjskega okolja in bivanjsko dostopnost.
– Izgradnjo Mariborske knjižnice kot stičišča sodobnih medijskih praks in ureditev prostorov Umetnostne galerije Maribor.

3.
– Spodbujanje stanovanjske gradnje s posebno pozornostjo, namenjeno mladim družinam in starejšim ter za varovana stanovanja in domove za starostnike.
– Pospešeno energetsko obnovo večstanovanjskih stavb in javnih stavb, ki so v lasti mestne občine ter večjo dostopnost do javnih energetskih, komunikacijskih in komunalnih omrežij
– Novo urbanistično zasnovo ureditve mesta in sprejetje občinskega prostorskega načrta.
– Ureditev mestnega jedra in obal reke Drave, da bodo prijazni ljudem, pešcem in kolesarjem.
– Trajnostno ureditev prometa, ki vključuje izgradnjo javnih garažnih hiš, sistema P&R, kolesarskega omrežja, izboljšavo in razogljičenje javnega potniškega prometa ter vzdrževanje cestne infrastrukture.
– Trajnostno ureditev Mariborske tržnice.

4.
– Spoštovanje demokratične kulture dialoga pri upravljanju mesta in načinov odločanja, ki bodo z večjo stopnjo soudeležbe in uvedbo participativnega proračuna krepili vlogo aktivnih občanov in vlogo mestnih četrti in krajevnih skupnosti.
– Zagotavljanje pogojev za varno življenje občank in občanov Maribora. Skladen razvoj vseh sosesk, krajev, vasi in mestnih četrti.
– Skladen regionalni razvoj, sodelovanje s sosednjimi občinami, vzhodno kohezijsko regijo, vlado RS in sosednjimi mesti v Evropski uniji.
– Prenos nekaterih državnih funkcij upravljanja v Maribor.

5.
– Varovanje okolja z uvajanjem ukrepov v skladu z zavezami Pariškega sporazuma in opozorili Mednarodnega foruma za podnebne spremembe.
– Strateško osmišljanje turističnih potencialov reke Drave in Pohorja.
– Regionalni program trajnostnega razvoja turizma in sistematičen razvoj prioritetnih turističnih produktov kot priložnosti Maribora in regije pod okriljem Zavoda za turizem Maribor.
– Odpravo primanjkljaja zelenih parkovnih površin in ureditev otroških in javnih športnih igrišč.
Podpisniki se zavedamo potrebe po sodelovanju za dosego navedenih in z njimi povezanih drugih ciljev, zato si bomo z razpravami in odločitvami v mestnem svetu prizadevali zanje, s podpisom tega pisma pa izražamo pripravljenost za razgovore o oblikovanju prihodnje koalicije, pripravo proračuna za 2019 in za skupen nastop pri oblikovanju organov in delovnih teles mestnega sveta.

vir Maribor24

Do tu je vse lepo in prav, papir pač prenese vse in lepo je brati in se udarjati po prsih, kaj vse se bo naredilo. A tu bo treba preiti od besed k dejanjem. Do tam pa je še dolga pot.

M.G.

Facebook
Twitter
LinkedIn

To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti.
S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave.
Obenem pa vas obveščamo, je spletna stran v fazi nadgradnje. Za morebitne nevšečnosti pri uporabi našega portala se vam v naprej opravičujemo. Strinjam se Več

Obvestilo o piškotkih.

Blokiranje oglasov

Podprite nas tako, da onemogočite razširitve za blokiranje oglasov za naše spletno mesto v svojih brskalnikih in/ali antivirusnih programih.