slika je simbolna

Prebivalcem obmejnih občin je dokončno prekipelo in tri civilne iniciative so poslale protestno pismo predsedniku republike Borutu Pahorju. V pismu so hudo kritični do premierja Marjana Šarca, notranjega ministra Boštjana Poklukarja ter generalne direktorice policije Tanje Bobnar. Le ti namreč navajajo v svojih izjavah, da je Slovenija varna država. Omenjeni funkcionarji tudi trdijo, da se kazniva dejanja dogajajo in se bodo dogajala, kar pa ni razlog za trditve, da država ni varna.

S pismom Borutu Pahorju za ureditev razmer

Civilna iniciativa za varovano mejo Ilirska Bistrica, Civilna iniciativa Bela krajina in Civilna iniciativa Škofije v svojem pismu opozarjajo, da so nastale na pobudo občanov, ki nasprotujejo izgradnji azilnih centrov za migrante v Jelšanah in Metliki ter nasprotujejo nastanitvi migrantov v objektih na Škofijah ter v Ankaranu.

Njihov cilj je tudi, da dosežejo, da organi republike Slovenije začnejo dosledno spoštovati zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2), ki v drugem členu določa, da se nadzor državne meje opravlja z namenom da, se zavaruje življenje in zdravje ljudi, preprečuje in odkriva kazniva dejanja ter odkriva in prijema storilce teh dejanj, da se preprečuje nedovoljene migracije, se zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja in da se preprečuje in odkriva druge nevarnosti za javno varnost in red.

Kritika na predsednika vlade in notranjega ministra!

Člani omenjenih civilnih iniciativ ugotavljajo, da so s pojavom nezakonitih migracij občanom Ilirske Bistrice, Bele krajine in obalnih občin kršene vse pravice, ki jim jih omenjeni zakon zagotavlja. V pismu so hudo kritični do premierja Marjana Šarca, notranjega ministra Boštjana Poklukarja ter generalne direktorice policije Tatjane Bobnar. Le ti namreč navajajo v svojih izjavah, da je Slovenija varna država. Omenjeni funkcionarji tudi trdijo, da se kazniva dejanja dogajajo in se bodo dogajala, kar pa ni razlog za trditve, da država ni varna.

Pismo civilne iniciative v vednost poslale tudi vsem poslanskim skupinam političnih strank.

Nezakonite migracije vplivajo tudi na gospodarstvo občin in vrednost nepremičnih. Domačini so odkrili, da na več lokacijah, kjer so predvidene gradnje turističnih objektov potekajo migrantske poti, kar izkazujejo tudi kupi odpadkov v divjih taboriščih migrantov. Civilna iniciativa z Obale pa dodatno opozarja na probleme za turizem, ki bodo nastali z naselitvijo migrantov v objekte na Debelem rtiču. Turisti bodo zaradi varnosti pač počitnikovali drugje. Za nameček pa civilne iniciative opozarjajo na padec cen nepremičnin, ki ležijo v bližini migrantskih poti, saj bodo nepremičnine, v katere se redno vlamlja popolnoma izgubile ceno, ker jih razumljivo nihče ne bo želel kupiti. Tudi odpadki na mestih divjih taborišč in počivališč nezakonitih migrantov se vse bolj kopičijo in predstavljajo ekološki pa tudi zdravstveni problem. Policija tega ne zmore preprečiti, še toliko bolj, ker je očitno, da migrantom pomagajo kriminalne združbe, kar dokazuje opreme in ponarejeni dokumenti, ki ostajajo na teh smetiščih.

Kakšen bo odziv predsednika države? O tem bomo poročali tudi mi.

M.G.