Slika: Mariborski vodovod

Teče že 4. teden prekinitve večine dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19.

Tako kot se je ustavila večina dejavnost se je posledično zmanjšala ali pa celo prekinila tudi poraba vode v določenih objektih. Posledica tega je, da voda v internih hišnih napeljavah stoji, s tem pa se povečuje tudi tveganje za zdravje uporabnikov v kolikor bi tako vodo zaužili.


Zaradi omenjenega Mariborski vodovod apelira na vse lastnike, upravnike in odgovorne osebe objektov, da do vzpostavitve običajnih razmer ustrezno poskrbijo za interne hišne napeljave.

Poskrbite za izmenjavo vode v internih hišnih napeljavah kljub temu, da se dejavnosti ne izvaja. To pomeni, da vsakih 7 dni izvajajte izpiranje internih hišnih napeljav tako, da spuščate vodo v WC kotličkih in odprete vodo na vseh pipah. Voda naj teče do stabilizacije temperature. S tem boste primerno vzdrževali interne hišne napeljave in se izognili morebitnim nevšečnostim.