Slika: STA

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v zvezi oceno skladnosti Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju, ki ga je oktobra sprejel Občinski svet Občine Hoče-Slivnica, odločilo, da do končne odločitve izvrševanje odloka in s tem izvedbo referenduma zadrži.

S tem je sledilo predlogu Vlade Republike Slovenije, ki je sodišču predlagalo oceno skladnosti te odločitve z ustavo in zakoni, saj se referendum nanaša na vsebino, ki ni v pristojnosti občine (poštne številke) in bi naj bil izveden z uporabo e-glasovnice, kar ni v skladu z zakonodajo.

Spomnimo

Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Rogoza bi na svetovalnem referendumu to nedeljo 29. 11. 2020 odločali o vprašanju:

»Ali ste za to, da se spremeni prebivalcem krajevne skupnosti Rogoza
poštna številka 2204 Miklavž na Dravskem polju v poštno številko 2311 Hoče.«

Svetovalni referendum je bil razpisan na pobudo Krajevne skupnosti Rogoza, z željo, da imajo krajanke in krajani KS Rogoza poštno številko 2311 Hoče. Z namenom, da se ugotovi volja občanov, se je Občinski Svet občine Hoče-Slivnica, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi odločil, da razpiše svetovalni referendum.


Glede na nastalo situacijo zaradi korona krize, je občinska uprava v sodelovanju s številnimi pravnimi in IKT strokovnjaki razvila sistem, ki omogoča preverjanje volje krajank in krajanov na svetovalnem referendumu s pomočjo e-glasovnice in tako omogočil krajankam in krajanom varen način izražanja volje kljub slabi epidemiološki sliki.

Strokovna ekipa je razvila unikaten način, ki bi omogočil, da bo svetovalni referendum s posebno e-glasovnico izveden zakonito, legitimno in varno. Pravijo, da je zagotovljena  anonimnost oddaje glasu. Svoj glas ZA ali PROTI bi tako lahko oddali od doma, preko računalnika ali pametnega telefona. Osebe, ki nimajo možnosti elektronske oddaje glasu, bi lahko svoj glas oddali na volišču v prostorih KS Rogoza na posebni glasovalni enoti.

Ker poštna številka ni navedena na nobenem od uradnih osebnih dokumentov, menjava poštne številke za krajanke in krajane KS Rogoza ne predstavlja nobenega stroška.