slika: portal SDS

SDS predlaga ponovno uvedbo splošne vojaške obveznosti oz. naborništva.

Obvezno služenje vojaškega roka

Ideja ni slaba in naj bi jo podpirali tudi v nekaterih koalicijskih strankah, zato se pričakuje, da bo zakonski predlog prestal prvo obravnavo v DZ-ju.

Služenje vojaškega roka bi bilo obvezno za moške, ki bi vojaški obvezniki postali pri 17 letih. Pri 18 letih bi se izvedel nabor, vojaški rok pa bi fantje predvidoma začeli služiti v letu, ko bi dopolnili 19 let. V primeru študija pa bi vojaško obveznost nastopili po njegovem zaključku. Zakon bi začel veljati 1. septembra letos.

Predlagatelj zakona o uvedbi splošne vojaške obveznosti Žan Mahnič je še pojasnil, da se je ob odločitvi za profesionalizacijo Slovenske vojske zamrznilo izvajanje zakona o vojaški dolžnosti, v SDS-u pa zdaj predlagajo črtanje členov, ki so tedaj zamrznili izvajanje.

Med razlogi za ponovno uvedbo naborništva je Mahnič navedel odvračanje vojaških groženj, krepitev domoljubja in narodne zavednosti ter krepitev psihofizične pripravljenosti državljanov kot tudi zagotovitev dovolj številčne vojaške rezerve.

Žan Mahnič: “V primeru oboroženega napada Slovenija nima mlade generacije in ima čedalje manj srednje generacije, ki je služila vojaški rok in ki bi znala rokovati z orožjem  ter poznala osnovne vojaške tehnike!”

Aleš Hojs je dejal, da se je v letih priprav na vstop v Evropsko unijo in zvezo Nato intenzivno spremenila zakonodaja na področju obrambe, med drugim je takratna vlada sprejela sklep, da se bo zadnja evidenca naborništva vršila do decembra 2003, zadnje naborništvo pa da se bo izvedlo do junija 2004. V letu 2010 naj bi bila obveznost služenja v rezervi tudi formalno končana.

Večina podpira uvedbo vojaškega roka

Pred volitvami so se tako do tega vprašanja jasno opredelili v DeSUS-u, po Mahničevem vedenju pa naj bi mu bili naklonjeni tudi v SNS-u in SAB-u. Kako se bo stvar odvijala naprej bomo seveda poročali tudi mi!

MG