Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:30 – 13:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
TP JR PTUJSKA C., nizkonapetostni izvod: I-14 A DROG,SKS PTUJSKA CESTA
Maribor mesto
T-400 JR PTUJSKA C.
07:30 – 14:30
Montaža stabilizatorja
TP JAKOBSKI DOL 1, nizkonapetostni izvod: I-04 FLEKUŠEK
Maribor okolica
T-048 JAKOBSKI DOL 1
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
TP MORSKI JAREK, nizkonapetostni izvod: I-03 KOZJAK T-587
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
08:30 – 13:00
Zamenjava drogov
TP DOLGE NJIVE, nizkonapetostni izvod: I-04 ŽAGA VOGRIN T-296
Maribor okolica
T-296 DOLGE NJIVE
08:30 – 13:00
Zamenjava drogov
TP DOLGE NJIVE, nizkonapetostni izvod: I-03 VOLIČINA T-296
Maribor okolica
T-296 DOLGE NJIVE
09:00 – 11:00
Montaža sumarnih meritev
TP ZG. SLEMEN 1 (1979)
Maribor okolica
T-291 ZG. SLEMEN 1
09:30 – 12:00
Montaža hišnega priključka
TP ŠOBER 1, nizkonapetostni izvod: I-05 BRECELJ,BOBIČ
Maribor okolica
T-087 ŠOBER 1
10:00 – 12:00
Zamenjava PMO
TP LOVRENC 5, nizkonapetostni izvod: I-01 RECENJAK
Maribor okolica
T-450 LOVRENC 5