Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:30 – 11:30
POPRAVILO NN KABLOVODA
Terčeva ul. 21-49, 10-40, 48,51,52-58,61-69 Ribniško selo 51 a,b,c. Sprehajalna pot 6,8
Maribor mesto
T-053 RIBNIŠKO SELO
10:00 – 11:00
Namestitev izolacije na priključne sponke
Maribor mesto
T-503 DUPLEŠKA CESTA
10:30 – 13:30
Rekonstrukcija hišnega priključka
Šentiljska 110,112-114,114 ab,116,113 ab, Kozinova 7-23,12,14.
Maribor mesto
T-486 ŠENTILJSKA OPEKARNA
13:00 – 14:00
REKONSTRUKCIJA TP
GAŠPERIČEVA ULICA 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19; GORIČNIKOVA ULICA 6; GRADIŠNIKOVA ULICA 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; KURIRČKOVA ULICA 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; NAD GRAMOZNICO 3, 5; ORAČEVA ULICA 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20; PTUJSKA CESTA 33, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 49; TRIGLAVSKA ULICA 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 22; ULICA 9. MAJA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; ULICA JOŽETA ŠTANTETA 6, 6 A; ULICA MIRU 2, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29; ULICA NADE KOVAČIČ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ULICA PLANINČEVIH 2, 2 A, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20; ULICA SVOBODE 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; ŽIVKOVA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Maribor mesto
T-265 GRADIŠNIKOVA UL.
08:00 – 08:30
Odklop odjemalca na SM
TP FLEKUŠEK, nizkonapetostni izvod: I-03 FLEKUŠEK
Maribor okolica
T-278 FLEKUŠEK
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
Maribor okolica
T-776 SVEČINA 4
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP SVEČINA 3 (2000)
Maribor okolica
T-626 SVEČINA 3
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP VURMAT 4
Maribor okolica
T-699 VURMAT 4
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
KOZJAK NAD PESNICO 37, 37a, 38, 58, ROŠPOH – DEL 222
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
SVEČINA
Maribor okolica
T-010 SVEČINA 1
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP SVEČINA 2 (1989)
Maribor okolica
T-491 SVEČINA 2
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP SLATINA (1985)
Maribor okolica
T-403 SLATINA
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP CIRINGA (1984)
Maribor okolica
T-383 CIRINGA
08:30 – 13:00
Posek trase NNO
TP LEHEN 6, nizkonapetostni izvod: I-03 KOLMAN-P. RECENJAKU
Maribor okolica
T-371 LEHEN 6
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
TP JOHE, nizkonapetostni izvod: I-02 DUPLEK
Maribor okolica
T-248 JOHE
09:00 – 10:00
Revizija TP
TP GAČNIK 1 (1977)
Maribor okolica
T-263 GAČNIK 1
09:00 – 10:30
Varnostni izklop
TP KAMNICA 3, nizkonapetostni izvod: I-03 JOŠT
Maribor okolica
T-101 KAMNICA 3
11:00 – 12:00
Revizija TP
TP SP. DOBRENJE 1 (1980)
Maribor okolica
T-302 SP. DOBRENJE 1
12:30 – 13:30
Revizija TP
TP SP. DOBRENJE 2 (1982)
Maribor okolica
T-363 SP. DOBRENJE 2