Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
06:00 – 08:00
Revizija TP
BEVKOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 6; KRIŽAJEVA ULICA 2, 4, 6; NA PRODU 2, 3, 6; PTUJSKA CESTA 87 A, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 105, 110, 114; RUSJANOVA ULICA 8, 10, 12; RUSKA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; UKRAJINSKA ULICA 7, 11, 13, 15.
Maribor mesto
T-275 RUSKA UL.
08:30 – 10:00
Montaža odvodnikov prenapetosti
Maribor mesto
T-370 TURNERJEVA U.
10:00 – 12:00
Revizija TP
ANTOLIČIČEVA ULICA 1; BREGANTOVA ULICA 3, 6; DRAVSKA POT 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18; LIVADNA ULICA 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18; NA DOBRAVI 13, 15, 15 A, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22 A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43; NA HRIBU 1, 3, 4, 5; NA JOHE 2, 4, 5, 6, 8; NAD GRAMOZNICO 8, 9, 11, 11 A, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 28; PIPANOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13; SUHODOLČANOVA ULICA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18; ULICA FRANA ILEŠIČA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15; ULICA FRANCA TRSTENJAKA 1, 2, 5, 6; ULICA FRANCA VAUHNIKA 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12; ULICA FRANCA VREŠA 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ULICA JOŽETA ŠTANTETA 8, 10, 14, 18; ULICA KIRBIŠEVIH 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 66 A, 68 A, 69, 70, 71, 71 B, 72, 73, 76, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 98, 99; ULICA MLADINSKIH BRIGAD 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25; ULICA
Maribor mesto
T-306 NAD GRAMOZNICO
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
ROŠPOH – DEL 206, 206 A, 206 B, 220A, BŠ
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
10:30 – 13:00
Popravilo NN kabla
TP 751 ČRETA KRIŽNA KAPELA – nizkonapetostni izvod: I-03 POLANA
Maribor okolica
T-751 ČRETA KRIŽNA KAPELA