Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.

Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.

Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 11:00
Rekonstrukcija hišnega priključka
TP VRBANSKA C., nizkonapetostni izvod: I-01 TEHNOGRADNJE-NASELJE
Maribor mesto
T-124 VRBANSKA C.
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
TP ZRKOVCI, nizkonapetostni izvod: I-3 NNO PROTI MESTU, K brodu 1, 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 22, 27, Na gorci 31, 33, 33a, 35, 50, Rožna ulica 3, Zrkovci 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 14a, 26, 26a, 28a, 30, 32, 34, 38.
Maribor mesto
T-078 ZRKOVCI
13:30 – 14:00
Odklop gradbenega provizorija
TP STRELIŠKA TUŠ. Streliška 16a, 24, Lackova 4.
Maribor mesto
T-498 STRELIŠKA TUŠ
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
TP SLADKI VRH 2, nizkonapetostni izvod: I-01 ŠOMAT
Maribor okolica
T-269 SLADKI VRH 2
08:00 – 09:30
Vzdrževalna dela na NNO
TP 772 ŠENTILJ 11 – nizkonapetostni izvod I-10 ZADRUŽNI DOM
Maribor okolica
T-772 ŠENTILJ 11
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP BOČ 1, nizkonapetostni izvod: I-02 JERBIČ SKS
Maribor okolica
T-061 BOČ 1
08:30 – 11:00
Zamenjava drogov
TP VUKOVSKI DOL 1, nizkonapetostni izvod: I-O3 VUKOVSKI DOL
Maribor okolica
T-168 VUKOVSKI DOL 1
09:00 – 10:00
Montaža merilnih tokovnih TR
TP DRAGUČOVA (1978)
Maribor okolica
T-282 DRAGUČOVA
09:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 2, nizkonapetostni izvod: I-02 KORENA
Maribor okolica
T-277 ZIMICA 2
09:30 – 10:30
Montaža hišnega priključka
TP HOČE SANA, nizkonapetostni izvod: I-21 BETONSKI DROG
Maribor okolica
T-121 HOČE SANA
10:30 – 12:30
Posek in popravilo SKS kabla
TP KRIŽ 2, nizkonapetostni izvod: I-03 LOVSKI DOM
Maribor okolica
T-708 KRIŽ 2
12:00 – 13:30
Popravilo NN kabla
TP DVORJANE 2, nizkonapetostni izvod: I-02 CIGLENCE
Maribor okolica
T-219 DVORJANE 2