Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
TP HINKA NUČIČA, nizkonapetostni izvod: I-4 OMARICA PANONSKA UL.6
Maribor mesto
T-119 HINKA NUČIČA
09:00 – 10:00
Revizija TP
JADRANSKA CESTA 27
Maribor mesto
T-065 VODNJAK IV. BETNAVA
12:00 – 13:00
Revizija TR 2
Maribor mesto
T-054 VODNJAK II. BETNAVA
09:00 – 13:00
Zamenjava drogov
TP 735 ŠOBER 4
Maribor okolica
T-735 ŠOBER 4
09:00 – 13:00
Zamenjava drogov
TP ŠOBER DVOR, nizkonapetostni izvod: I-02 ŠOBER DVOR T-223
Maribor okolica
T-223 ŠOBER DVOR
09:00 – 10:00
Montaža antene na TP
TP ŠOBER DVOR (1975)
Maribor okolica
T-223 ŠOBER DVOR
10:00 – 13:00
Posek trase NNO
TP RDEČI BREG 1, nizkonapetostni izvod: I-03 LEHEN
Maribor okolica
T-310 RDEČI BREG 1