Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
06:00 – 07:30
Revizija TP
BEOGRAJSKA ULICA 21, 23, 25, 27, 29, 31; DALMATINSKA ULICA 2, 3 B, 3 A, 3, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 A, 23, 24, 25, 26, 27, 28; LJUBLJANSKA ULICA 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68 02, 70, 71; METELKOVA ULICA 39, 41, 43, 45; PARMOVA ULICA 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
Maribor mesto
T-393 DALMATINSKA 23
08:30 – 13:30
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
ČRNOGORSKA ULICA 11, 25, 27; FINŽGARJEVA ULICA 1; MAKEDONSKA ULICA 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9 A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 A, 20, 24, 29, 30, 32 A, 32, 34, 35 A, 36; MURATOVA ULICA 3, 4, 5, 6, 8, 10; MURNIKOVA ULICA 4, 6.
Maribor mesto
T-043 NASIPNA ULICA
10:00 – 12:00
Revizija TP
GORIŠKA ULICA 15, 15 A, 17 A, 17 B, 17 C, 19 A, 19 B, 19 C, 19 C0, 23 A, 23 B, 23 C; LJUBLJANSKA ULICA 88, 88 A, 88 B, 88 C, 94 A, 94 B, 94 C.
Maribor mesto
T-179 LJUBLJANSKA UL. 88
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP GRADIŠČE/KOZJAK 1, nizkonapetostni izvod: I-04 ČRETA-VRABER
Maribor okolica
T-066 GRADIŠČE/KOZJAK 1
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP 811 SPODNJI SLEMEN 3 – nizkonapetostni izvod: I-02 A-drog
Maribor okolica
T-811 SPODNJI SLEMEN 3
08:30 – 14:00
Montaža SN bloka
TP DUPLEK 1 (1957)
Maribor okolica
T-078 DUPLEK 1
09:30 – 10:30
Montaža hišnega priključka
TP 807 JAKOBSKI DOL 4, nizkonapetostni izvod: I-02 ZG. JAKOBSKI DOL, VAJNGERL
Maribor okolica
T-807 JAKOBSKI DOL 4
11:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP GRADIŠČE/KOZJAK 3 (1981/9, nizkonapetostni izvod: I-02 MEJA
Maribor okolica
T-330 GRADIŠČE/KOZJAK 3