Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.

Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP URBAN 2, nizkonapetostni izvod: I-02 KAMNICA,ŠVAJNCER T-264
Maribor okolica
T-264 URBAN 2
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 1 (1960)
Maribor okolica
T-092 ZIMICA 1
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 2 (1978)
Maribor okolica
T-277 ZIMICA 2
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP JABLANCE (1982)
Maribor okolica
T-347 JABLANCE
08:30 – 13:00
Vzdrževalna dela na DV
TP ZG. PARTINJE 3 (1987)
Maribor okolica
T-456 ZG. PARTINJE 3
08:30 – 13:00
Vzdrževalna dela na DV
TP SP. JAKOBSKI DOL (1985)
Maribor okolica
T-434 SP. JAKOBSKI DOL
08:30 – 13:00
Vzdrževalna dela na DV
TP ROČICA 1 (1983)
Maribor okolica
T-380 ROČICA 1
08:30 – 13:00
Vzdrževalna dela na DV
TP JAKOBSKI DOL 3 (1975)
Maribor okolica
T-224 JAKOBSKI DOL 3
08:30 – 13:00
Vzdrževalna dela na DV
TP JAKOBSKI DOL 1 (1951)
Maribor okolica
T-048 JAKOBSKI DOL 1
08:30 – 13:00
Vzdrževalna dela na DV
TP VUKOVSKI DOL 3
Maribor okolica
T-711 VUKOVSKI DOL 3
10:00 – 12:00
Zamenjava drogov
TP RUŠE 1, nizkonapetostni izvod: I-01 BLOK GIMNAZIJSKA+OM.TRG VSTAJE
Maribor okolica
T-013 RUŠE 1
10:00 – 11:00
Montaža hišnega priključka-TERTINEK, ZG SELNICA ,pri 44
TP ZG. SELNICA 3, nizkonapetostni izvod: I-01 JANŽEVA GORA – DOBAJ
Maribor okolica
T-359 ZG. SELNICA 3