Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
06:30 – 08:00
Revizija TP
TP KNAFELČEVA UL. Livadna 3 – 15, 22 – 34, 29, Oblakova 4 – 10, Ulica Karla Glaserja 4 – 8, Jakopičeva 3 – 20, Antoličičeva 11, Knafelčeva 4 – 20, 31, Mencingerjeva 23, Dolarjeva 4 – 16, Bettetova 1 – 22, Dragonjeva 1, 2, 3 Radvanjska 65 – 92, Kardeljeva 85, 90 – 96, 100, Ulica Mileve Zakrajšek 1 – 10, Baševa 4 – 20, Devova 3 – 34, Ulica Pregarčevih 2 – 20, Na soseski 2 – 12, Šerugova 2 – 20, Bolfenška 48 – 74, Berglezova.
Maribor mesto
T-148 KNAFELČEVA UL.
07:00 – 08:30
Revizija TP
KLINETOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 18; PRUŠNIKOVA ULICA 36
Maribor mesto
T-359 KLINETOVA UL.8
08:30 – 13:30
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
Gregorčičeva 12 – 17, 19, 21, 21a,b, 22 – 25, 27, 28, Trubarjeva 2, 4, 6, Tyrševa 13, Krekova 11, Gledališka 8.
Maribor mesto
T-341 GREGORČIČEVA U.
08:30 – 10:00
Revizija TP
TP MLEKARNIŠKA UL.. Greenwiška cesta 10, 10a, 12.
Maribor mesto
T-266 MLEKARNIŠKA UL.
10:00 – 11:30
Revizija TP
TP UL.PROLET.BRIG.* Radvanjska cesta 35, 37, 39 do 54, 56, 58, 64 do 68, 70, 72, 74a, 76, Igriška ul. 1, 2 4 do 12, Ramovševa ul. 3, 5, Cesta Proleterskih brigad 58, 60, 62, 64, 64a, Bolfenška ul. 3 do 10, Metelkova ul. 3, 4, 5, Koseskega ul. 28, 34 do 51, 53, 55, 57, 59, 63, Delavska ul. 2, 4, Dragonjeva ul. 1 do 4, 6, Oblakova ul. 4, 6, 6a, 10a.
Maribor mesto
T-309 UL.PROLET.BRIG.
12:00 – 13:00
Revizija TP
HRENCA 12 A, 12 B, 13, 14, 14 A, 16, 16 A, 17, 18, 19; VODOLE 31, 32
Maribor mesto
T-249 VODOLE KIRER.GRABA
08:00 – 09:00
Posek trase DV
TP JARENINA ŠOLA (1985)
Maribor okolica
T-425 JARENINA ŠOLA
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP SLATINA (1985)
Maribor okolica
T-403 SLATINA
08:00 – 09:00
Posek trase DV
TP GAČNIK 2 (1979)
Maribor okolica
T-286 GAČNIK 2
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP JABLANCE (1982)
Maribor okolica
T-347 JABLANCE
08:00 – 09:00
Posek trase DV
TP JARENINA VAS (1973)
Maribor okolica
T-203 JARENINA VAS
08:00 – 09:00
Posek trase DV
TP JARENINA 1 (1950)
Maribor okolica
T-046 JARENINA 1
08:00 – 09:00
Posek trase DV
TP JELENČE (1992)
Maribor okolica
T-533 JELENČE
08:00 – 09:00
Posek trase DV
TP GAČNIK 3 ((1992)
Maribor okolica
T-541 GAČNIK 3
08:00 – 09:00
Montaža hišnega priključka
TP ZIMICA 2, nizkonapetostni izvod: I-02 KORENA
Maribor okolica
T-277 ZIMICA 2
08:00 – 09:00
Posek trase DV
TP JARENINA 3 (1999)
Maribor okolica
T-627 JARENINA 3
09:00 – 13:00
Vzdrževalna dela na TP
TP KOPALIŠČE MARIBORSKI OTOK
Maribor okolica
T-435 KOPALIŠČE MB OTOK
09:00 – 12:00
Popravilo DV po defektu
TP SREDNJE 2 (1984)
Maribor okolica
T-399 SREDNJE 2
09:00 – 12:00
Popravilo DV po defektu
TP SP. SLEMEN 2
Maribor okolica
T-651 SP. SLEMEN 2
09:00 – 12:00
Popravilo DV po defektu
Maribor okolica
T-356 ŽANDARKOV VRH
12:00 – 14:00
Posek trase DV
TP GAČNIK 3 ((1992)
Maribor okolica
T-541 GAČNIK 3
12:00 – 14:00
Posek trase DV
TP JELENČE (1992)
Maribor okolica
T-533 JELENČE
12:00 – 14:00
Posek trase DV
TP JARENINA 1 (1950)
Maribor okolica
T-046 JARENINA 1
12:00 – 14:00
Posek trase DV
TP JARENINA VAS (1973)
Maribor okolica
T-203 JARENINA VAS
12:00 – 14:00
Posek trase DV
TP GAČNIK 2 (1979)
Maribor okolica
T-286 GAČNIK 2
12:00 – 14:00
Posek trase DV
TP JARENINA ŠOLA (1985)
Maribor okolica
T-425 JARENINA ŠOLA
12:00 – 14:00
Posek trase DV
TP JARENINA 3 (1999)
Maribor okolica
T-627 JARENINA 3