Intervju, Barbara Klajderič, Politika SDS vedno poskrbi za vse generacije!

Barbara Klajderič,

Intervju revije Demokracija

Tokrat smo v našo družbo povabili Barbaro Klajderič, mlado in nadebudno pravnico, ki  svojo pozitivno  energijo izraža tudi v družbi. Družina, domovina in napredek, so zanjo na prvih mestih. Prihaja iz Zgornje Polskave. Je tudi evidentirana kandidatka za poslanko na državnozborskih volitvah

Kdo je sploh Barbara Klajderič?

Barbara: Sem pozitivna oseba, pravnica, ki pri svojem delu stremi k doseganju dobrih rezultatov, mati, ki ponosno spremlja rast in razvoj svojih otrok in ženska, ki s svojo srčnostjo stremi k iskanju rešitev za probleme. Imam zelo bogate in raznolike delovne izkušnje tako v gospodarstvu, kot v javnem sektorju. Zaposlena sem, kot strokovna sodelavka za pravne zadeve pri Pošti Slovenije.. Kljub dejstvu, da opravljam strokovno in časovno zahteven poklic, si vedno vzamem čas za prostočasne aktivnosti, predvsem športne. Veliko časa preživim na nogometnih zelenicah, kjer sinova spodbujam na tekmah, s športom se ljubiteljsko ukvarjam tudi sama.

Od kod vaše zanimanje za politiko?

Barbara: Zase lahko rečem, da sem »rastla s politiko«. In ravno ta »domačnost« v politiki me je privedla do tega, da se aktivno udejstvujem v političnem dogajanju. Menim, da se lahko s trdim delom, vztrajnostjo in kančkom poguma, ob podpori politike, doseže marsikaj. Znam prisluhniti ljudem in imam voljo, da udejanim želje in potrebe soljudi. Pa naj gre za naše najmlajše, kot tudi tiste z več življenjskimi izkušnjami, v jeseni življenja.

Ste evidentirana kandidatka za poslanko v državnem zboru. Kaj je po tvojem mnenju potrebno spremeniti v politiki?

Barbara: Sem evidentirana kandidatka za poslanko v državnem zboru, na kar sem izjemno ponosna. Menim, da bi bilo potrebno spremeniti miselnost pretirane zavzetosti v smislu »dajmo si nagajat«. Trenutno imamo vlado, ki dela odlično. Ne le na papirju, odličnost tega dela se odraža na več področjih. V času epidemije je bilo sprejetih veliko protikoronskih ukrepov, v katerih je bila zajeta pomoč za vse državljane in državljanke Republike Slovenije. Dane so bile finančne vzpodbude za gospodarstvo, ohranila so se delovna mesta. Občinam so se zvišale povprečnine, imamo najnižjo stopnjo brezposelnosti, pa tudi eno najvišjih gospodarskih rasti. Gradi se infrastruktura, prejeli smo turistične bone in še bi lahko naštevala. In logika marsikaterega političnega akterja je ta, da je potrebno rušiti dobro delo vlade. In to logiko je potrebno spremeniti, sodelovati in iskati najbolj optimalne rešitve.

Za kaj se boste zavzemala v tvoji volilni kampanji?

Barbara: V svoji volilni kampanji se bom v okviru odličnega programa Slovenske demokratske stranke v prvi vrsti zavzemala, da se bodo dosedanji dosežki naše vlade realizirali še naprej, saj bomo le tako uspešno nadaljevali delo in izpeljali projekte do konca. Potrebna so vlaganja v šolstvo, tako v infrastrukturo, kot v izobraževalni sistem. Potrebno je graditi športne objekte. Širiti in graditi vrtce, ki so večkrat prostorsko omejeni in otroci zato ne dobijo mesta v vrtcu v kraju svojega bivanja. Mladim staršem je potrebno zagotovi delo in stanovanje v neposredni bližini vrtcev in šol, saj bodo le-tako lažje uskladili delo z zasebnim življenjem. Družina pa, kot vemo je ena izmed najpomembnejših vrednot. Menim, da bi se veliko mladih lažje odločilo za otroke, vedoč, da njihov podmladek čaka trdna in stabilna prihodnost, da bodo sami finančno stabilni.

Zavzemala se bom za razvijanje lokalnega podjetništva. V prvi vrsti se bo potrebno osredotočiti na ukrepe za blaženje posledic epidemije. Potrebna je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja na lokalni in nacionalni ravni. Težiti k ustvarjanju zavesti o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj in uresničevanje ustvarjalnih podjetniških potencialov državljanov, povečati možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest,  pospešiti  izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostaviti učinkovito podporno okolje za potencialne podjetnike in podjetnice. Zavzemala se bom za razvoj podjetništva predvsem v smislu nudenja ugodnih in neposrednih kreditov podjetjem, za   subvencije obrestnih mer, stroškov kreditiranja, za  subvencije fizičnim osebam, za ustanovitev in zagon podjetij, za  subvencije za razvojne projekte podjetij.

Prav tako se bom zavzemala za razvoj podeželja in turizma. Pomembno vlogo ima vsekakor kmetijstvo, vedno večji pomen se daje samooskrbi. Kmetom je potrebno zagotoviti finančna sredstva v obliki subvencij, poskrbeti je potrebno, da bodo le-ti in drugi upravičenci do plačil za razvoj podeželja pod ugodnimi pogoji, kot so zelo nizke obrestne mere ali ugoden razpored plačil, dobili posojila ali jamstva za kritje operativnih stroškov. Potrebno je delovati v smeri da se upravičencem dodelijo nepovratna denarna sredstva.

Politika Slovenske demokratske stranke temelji na pomoči starejših z izgradnjo novih domov za starejše in tudi na politiko mladih z izgradnjo novih stanovanj in domov. Kakšno je vaše mnenje o tem?

Barbara: Politika Slovenske demokratske stranke vedno poskrbi za vse generacije. Ena najpomembnejših prioritet vlade pod vodstvom Janeza Janše je vsekakor skrb za najranljivejše, kar se odraža v investicijah v domove za starejše, bodisi v obliki gradnje novih domov, bodisi v obliki širitve že obstoječih objektov, kar pomeni dvig kvalitete bivanja v domovih, v smislu rešitve prostorske stiske.

Vsekakor je potrebno izpostaviti dosežke v mandatu aktualne vlade, kot so zagotovljena proračunska sredstva za investicije v domove za starejše v letih 2021 in 2022 v skupni višini 30 milijonov evrov, 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev za večjo kakovost bivanja starejših in dodatna sredstva višini 59 milijonov evrov za izgradnjo 850 dodatnih mest v domovih za starejše.

Politika Slovenske demokratske stranke temelji na pomoči mladim z izgradnjo novih stanovanj. Mladi se dandanes težko odločajo za nakup nepremičnine, saj večinoma niso  kreditno sposobni ali pa ocenijo, da je za njih lažje, če živijo pri starših. Velikokrat se zgodi, da mladi želijo najeti stanovanje, a na trgu teh stanovanj ni, oziroma ne zadoščajo njihovim potrebam ali željam.

V veliko primerih si mladi finančno ne morejo zagotoviti najemnega stanovanja, predvsem zaradi previsokih cen najema. Veliko mladih se zato sooča z dilemo, zakaj najeti stanovanje, če potem ne morejo odkupiti stanovanja na način, da bi se jim do sedaj plačana najemnina vštela v ceno same nepremičnine.

Vlada Janeza Janša je omogočila konkretne rešitve za omenjeno problematiko. Stanovanjski sklad bo na podlagi projektov, ki so že v teku, dal na trg skoraj štiri tisoč najemnih stanovanj. Vlada je dvignila povprečnine občinam, tako da lahko tudi občinski in mestni stanovanjski skladi, iz teh sredstev zagotovijo več kot 1.500 stanovanj,  iz projektov, ki so že v teku, iz sredstev, ki so načrtovana in v veliki meri zagotovljena, bo v prihodnjih letih zgrajenih več kot 5.000 stanovanj. Stanovanja se gradijo razpršeno po državi, ne samo v Ljubljani, sledi se politiki enakomernega razvoja in ne centralizaciji. Mladim bodo tako stanovanja tako dostopna ne samo v Ljubljani, ampak v kraju njihovega trenutnega bivališča, šole, delovnega mesta ali pa preprosto v kraju, kjer si želijo živeti.

Barbara Klajderič

Kakšno je vaše mnenje o lokalnem podjetništvu, kako bi se tega uspešno lotili?

Barbara: Vsekakor je potrebno zagotoviti, da se bodo posamezniki lažje odločali za podjetniško pot in vzpodbujati tiste, ki so na dobri poti. Kljub dejstvu, da država ponuja veliko instrumentov za pomoč podjetništvu, pa jih velika večina te pomoči ne izkoristi, saj jim instrumenti pomoči niso poznani ali pa jim preprosto ne zaupajo. Razvoj lokalnega podjetništva je vsekakor potrebno vzpodbujati, še posebej v teh »covidnih časih«. Podjetnikom ali tistim, ki se za podjetništvo odločajo je potrebno konkretno predstaviti možnosti pomoči, saj je podjetništvo pomembno za gospodarski in družbeni razvoj. To pomeni vir napredka celotnega družbenega življenja. Slovenski podjetniški sklad je letos ponovno odprl vavčerje – enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja za različne poslovne storitve. Podjetniki lahko le-te koristjo za različne poslovne storitve. Gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, katere so na voljo skozi vse leto. Oddaja vloge je enostavna in povsem digitalizirana, sama obravnava vavčerjev pa hitra. Prav tako država podpira rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij s pomočjo finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter institucij, specializiranih za financiranje podjetij. Omeniti je potrebno platformo slovenskega zagonskega ekosistema, ki podpira inovativno podjetništvo v Sloveniji, t.i Start: up  Slovenija. V vsakem podjetju je prisotno finančno tveganje. Najbolj nevarno je v začetku razvoja podjetja, zaradi osebnih vlaganj podjetnikov podjetnikovih prihrankov oz. osebnim najemanjem posojil. Podjetnikom je torej potrebno konkretno predstaviti možnosti pomoči, da se bodo lažje odločali za zagon podjetništva ali da bodo te pomoči izkoristili pri svojem delovanju.

Podjetniki pa se srečujejo tudi s prepogostimi administrativnimi ovirami. Potrebno se je zavzemati za to, da bodo podjetniki čim lažje delovali in da jim dodatni zapletov ne bo doprinašala birokracija, postopke je potrebo poenostaviti.

Vodenju slovenske vlade s strani Janeza Janše, po vašem mnenju?

Barbara: Moje mnenje o vodenju slovenske vlade s strani Janeza Janše je vsekakor pozitivno. Menim, da vodi slovensko vlado odlično, z vidikom doseganja zastavljenih ciljev, s pokončno hrbtenico. Uspešno obvladuje vsak poskus rušenja vlade, deluje etično, suvereno, uspešno vodi predsedovanje Svetu Evropski Uniji. Državljanke in državljani RS Slovenije smo v mandatu te vlade dobili konkretne rešitve, takšne, ki se dejansko odražajo v vsakdanjem življenju. V času epidemije, ni bilo pozabljeno niti na slehernega posameznika v smislu raznih oblik pomoči, saj je bilo sprejetih veliko protikoronskih ukrepov, v katerih je bila zajeta pomoč za vsakega od nas. In to je je tisto, kar dela slovensko vlado pod vodenjem Janeza Janše odlično, odločno, srčno in zaupanja vredno.

Kaj pravite o politiki, ki jo izvaja t.i. kul opozicija?

Barbara: Logika marsikaterega političnega »KUL« akterja je ta, da je potrebno degradirat dobro delo vlade, da je potrebno v javnosti predstaviti predstavnike vlade, kot neuspešne akterje, ali kot marionete. Seveda sta potrebna dva politična pola, ki ustvarjata nasprotja. Potrebno je, da ta dva nasprotujoča si pola, znata tudi konstruktivno sodelovati in podpreti ideje, ki so dobre za državo in državljane. Trenutno ni čas, ko bi se lahko šli igro »kdo bo koga« ampak je čas, ko je potrebno stopiti skupaj, sodelovati in iskati najbolj optimalne rešitve za nas. In to je tisto, česar bi se morala tako imenovana kul opozicija še posebej zavedati, vendar žal delujejo vse prej kot konstruktivno in podporno. Predvsem pa je potrebno poudrarti, da se ta kul opozicija v času epidemije koronavirusa obnaša aragantno in ni doprinašala k izboljšanju stanja.

Zakaj bi bilo po vašem mnenju pomembno, da se politika te vlade nadaljuje tudi po naslednjih volitvah?

Barbara: Državljanke in državljani RS Slovenije potrebujejo konkretne rešitve, takšne, kot so bile realizirane pod našo vlado. Zato je pomembno, da se politika te vlade nadaljuje tudi po naslednjih volitvah, saj bomo le tako uspešno nadaljevali delo in izpeljali projekte do konca.

Ljudi pa je potrebno vzpodbuditi, naj gredo na volitve, saj je vsak glas pomemben, da bomo lahko še naprej uspešno gradili Slovenijo!

prvotno objavljeno v reviji Demokracija, avtor M.G.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

izbrano za vas

To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti.
S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Strinjam se Več

Obvestilo o piškotkih.