Avdio-video konferenca je bila sklicana na pobudo ministra za zunanje zadeve Grčije Nikosa Dendiasa in ministra za zunanje zadeve Severne Makedonije Nikole Dimitrova z namenom izmenjave mnenj o vlogi ministrstev za zunanje zadeve in o načinih uspešnega sodelovanja, ki bodo potrebni v prihajajočih fazah soočanja s socialno-ekonomskimi posledicami pandemije COVID-19.

Minister dr. Logar je sodelujočim predstavil uspešne ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19 v Sloveniji in jih obvestil, da je Slovenija na osnovi epidemioloških kazalnikov, ki kažejo na umirjanje virusa, epidemijo COVID-19 preklicala. Povedal je, da v Sloveniji še vedno ostajajo v veljavi splošni in posebni ukrepi, sprejeti za zajezitev epidemije.

Minister dr. Logar je tudi povedal, da Slovenija poudarja pomen evropske solidarnosti in regionalnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu ter tesnega sodelovanja med državami Zahodnega Balkana in EU. Izpostavil je usklajenost glede sproščanja ukrepov ter ponovnega zagona evropskega gospodarstva.

Ministri so v razpravi poudarili pomen sodelovanja regije Zahodnega Balkana z Evropsko unijo, ki je ključno za obvladovanje krize povzročene ob izbruhu pandemije CODIV-19. V okviru tega so razpravljali o dosedanjem in prihodnjem sodelovanju pri možnih načinih blaženja posledic pandemije ter upravljanja čezmejnih potovanj in transporta, kot tudi o vzajemni gospodarski podpori.

Ministri so se strinjali, da izboljšana povezljivost in dostop do trgov EU ostaja ključno za močnejšo gospodarsko integracijo med regijo Zahodnega Balkana in EU, za kar Evropska komisija pripravlja skupno evropsko časovnico za sproščanje COVID-19 ukrepov. V načrtu je tudi okrepljeno sodelovanje v najbolj prizadetih sektorjih. Na področju zdravstva je predvideno okrepljeno sodelovanje epidemiologov in javnih zdravstvenih delavcev za obvladovanje pandemije in preprečevanje ponovnega pojava.

Na področju transporta so pomembne vzpostavljene ‘zelene linije’ oziroma zeleni koridorji, za kar so se evropski partnerji posebej zahvalili državam Zahodnega Balkana. Odpiranje meja za potnike bo postopen postopek skladno z razvojem epidemiološke slike. Na področju turizma bo potrebno regionalno usklajevanje za zagon turističnih aktivnosti in čezmejni promet.

Sodelujoči so tudi ob tej priložnosti potrdili zavezo evropske prihodnosti držav Zahodnega Balkana in obenem izrazili vzpodbudo Severni Makedoniji in Albaniji ob odprtju pogajanj za polnopravno članstvo, skladno z odločitvijo Sveta EU iz marca 2020.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});