Na današnji dan, leta 1990  je bila zveza komunistov s sateliti, ki je desetletja vladala brez volitev, čeprav je obvladovala večino medijev in družbenih podsistemov, poražena.

Dan, ko je bila poražena partija

Dogajanje je bilo del širšega pretresa, ko se je rušil vzhodni socialistični blok in sta razpadali Sovjetska zveza in Jugoslavija. Nekaj dni pozneje kot v zbor občin in v družbenopolitični zbor, v katerem smo prvič po desetletjih dobili zastopnike političnih strank, izbranih na relativno svobodnih volitvah, so volivci izvolili še predstavnike v zbor združenega dela. Vsakega od treh domov so izvolili po drugačnem volilnem sistemu. Le v zboru združenega dela Demos ni dobil večine.

Koalicijsko Demosovo vlado (takrat še »izvršni svet«), nastalo po volitvah leta 1990, je vodil Lojze Peterle, predsednik Slovenskih krščanskih demokratov, stranke, ki je v okviru koalicije Demos dobila največ, to je 13 odstotkov glasov. Preostale najpomembnejše funkcije so zasedli člani SDZ: predsednik parlamenta (takrat še »skupščine«) je postal France Bučar, Janez Janša je postal obrambni, Igor Bavčar notranji, Dimitrij Rupel zunanji, Rajko Pirnat pa pravosodni minister.

 

Demosova koalicijska vlada je uspešno izvedla osamosvojitev Republike Slovenije od takratne Jugoslavije. Na plebiscitu 23. decembra 1990 je 88,2 odstotka volivnih upravičencev glasovalo za osamosvojitev Slovenije. Slovenska skupščina je nato 25. junija 1991 sprejela deklaracijo o neodvisnosti Republike Slovenije in nekaj s tem povezanih zakonov.

PM