Na najzahtevnejšem delu priprav, vaji Angelska krila, so skupaj s pripadniki partnerskih vojsk, ki delujejo na misiji, preverili ustreznost postopkov in delovanja zračne podpore v primeru napada na vozilo v konvoju z improviziranimi eksplozivnimi napravami. Slovenski vojaški inštruktorji so izkazali izurjenost med izvajanjem vojaškostrokovnih vsebin. Pripadniki slovenskega vojaškega kontingenta so poleg internega usposabljanja in vzdrževanja strelskih veščin sodelovali tudi na dobrodelnem teku, na katerem so zbirali sredstva za lokalno šolo v Koulikoru.Zaradi nemirnega in nestabilnega okolja v območje odgovornosti misije svoje pripadnike prispeva 27 evropskih držav, skupaj približno 750 pripadnikov. V slovenskem vojaškem kontingentu so trije pripadniki, ki delujejo v Enoti za izobraževanje in usposabljanje v Koulikoru ter v poveljstvu misije v Bamaku. Misija se osredotoča na obnovitev zmogljivosti lokalnih oboroženih oziroma varnostnih sil, ki bodo v prihodnosti samostojno ohranjale zemeljsko celovitost Malija in ščitile njegovo prebivalstvo.