Ste v odročnem kraju, kjer se ni mogoče povezati na javno kanalizacijsko omrežje in ne veste, do kdaj je treba zamenjava greznice s čistilno napravo?

Nič hudega, za vas smo izbrali nekaj pomembnih podatkov, do kdaj je potrebno urediti čistilne naprave, kje se najbolje obnesejo in kakšne so najbolj priporočljive.

V letu 2015 je bila sprejeta uredba, da morajo lastniki objektov, kjer se ni mogoče priključiti na javno komunalno omrežje, zamenjati svoje greznice, za čistilne naprave.

V letu 2017 je bil ta rok podaljšan in se izteče 31. Decembra 2021, tako imajo lastniki objektov, še kar nekaj časa, da uredijo vse potrebno za zamenjavo greznice s čistilno napravo.
Čistilna naprava - čistilno napravo
Čistilna naprava

Subvencije za čistilne naprave

Male čistilne naprave so lahko velik finančni zalogaj za lastnike starih in novih stanovanjskih objektov, pa vendar lahko s pomočjo subvencij prihranite.

Pomagate si lahko s kreditom EKO sklada. Na njihovi spletni strani poiščite vlogo za subvencioniranje v čistilno napravo, jo izpolnite in priložite vso potrebno dokumentacijo.

Preverite, ali je vaša občina namenila preko javnih razpisov finančna sredstva za nakup čistilne naprave. Višina dodelitve teh finančnih sredstev se od občine do občine razlikujejo, zato preverite ali vam občina, v kateri bivate lahko sofinancira nakup in priklop čistilne naprave.

Če še boste odločili, da boste izkoristili subvencijo za nakup čistilne naprave preko občine, ne pozabite, da morate izbrati čistilno napravo s certifikatom in vso ostalo dokumentacijo, ki jo boste prejeli pri dobavitelju. Priporočamo, da se o vsem tem posvetujete s strokovnjaki na tem področju in si pridobite čim več ponudb za nakup čistilne naprave.

Okoljske dajatve in olajšave lahko tudi prihranite, saj vam čistilne naprave omogočajo izpust odpadnih voda, ki je brez čistilne naprave ne smete vračati v okolje, vračati čisto nazaj v okolje. Prihranek je seveda odvisen od izbora čistilne naprave.

Čistilne naprave – kaj je to?

Na odročnih, malo poseljenih krajih Slovenije, kjer ni predvidena gradnja javne kanalizacije se voda izteka predvsem v greznice,ki jih je treba zamenjati za čistilne naprave.

Kaj je čistilna naprava in kako deluje?

Čistilne naprave je infrastruktura za čiščenje komunalnih in odpadnih voda in hiš, vikendov, planinskih koč, torej manjših objektov in naselij.

V njej potekajo določeni procesi s pomočjo mikroorganizmov, ki odpadno vodo očistijo do mere, kjer jo lahko čisto vračamo v okolje, ali pa jo uporabimo za svoj namen, kot so zalivanje vrta in pranje zunanjih objektov.

Namen čistilne naprave je prav v tem, da v okolje ne spuščamo več škodljivih in strupenih snovi, ki okolju škodijo. Cilj čistilne naprave je torej vračanje čiste vode v okolje.

Čistilne naprave – kako jih delimo.

  • Pretočne čistilne naprave.
  • Biološke čistilne naprave.
  • Kontinualne čistilne naprave.
  • Membranske čistilne naprave.
  • Rastlinske čistilne naprave.

Pretočne čistilne naprave imajo tri prekate.

V prvem usedalniku se zbira odpadna voda, kjer se trdi delci in blato usedejo na dno, ki se počasi razkrajajo, voda pa odteče v drugi usedalnik, kjer jo na podlagi čakajo mikroorganizmi. S pomočjo zraka se dovaja kisik mikroorganizmom, ki poskrbijo za čiščenje.

V tretjem prekatu se umazanija, ki je ostala usede na dno, voda se umiri in tako jo lahko prečiščeno vračamo v okolje.

Biološke čistilne naprave delujejo drugače in v dveh korakih. Odpadna voda se steka v prvi rezervoar, kjer poteka prečiščevanje in ločevanje trdih delcev. Odpadna voda vstopi preko filtra v bioreaktor, kjer se očisti. V zadnjem koraku se voda preko medijev očisti.

Biološka čistilna naprava
Biološka čistilna naprava

Kontinualne čistilne naprave so nadzorne enote, ki omogočajo delovanje čistilne naprave, predvsem v časovnih obdobjih in količinah odpadne vode. V primeru, da je izpad elektrike ali je kakšna druga okvara, čiščenje odpadne vode poteka s pomočjo gravitacije.

Membranske čistilne naprave najprej mehansko očistijo odpadno vodo, nato umazana voda gre v del, kjer poteka biološko čiščenje in potem gre voda v fazo sedimentacije, nato sledi izčrpavanje vode skozi membrane nazaj v uporabo ali v okolje.

Rastlinske čistilne naprave posnemajo samočistilno sposobnost, ki jo najdemo v naravi. Delujejo brez elektro in strojne opreme, če je teren primeren, zato je vzdrževanje le teh tudi toliko nižji in finančno manjši. Sestavljena je iz enega ali več bazenov ali gred. Čiščenje poteka skozi pesek, rastline pa poskrbijo za prezračevanje.

Rastlinska čistilna naprava
Rastlinska čistilna naprava – Iztok
Katera čistilna naprava je za vas najbolj primerna in kakšno boste izbrali, je odvisno predvsem od tega, kje se vaš objekt nahaja, koliko ljudi biva v objektu, koliko vode se pretoči. Kaj več o čistilnih napravah bomo povedali v naslednjem članku.
Membranska čistilna naprava
Izberite čistilno napravo – slika Vovec

SIFA