Snaga skrbi za zbiranje in odvoz odpadkov v Mestni občini Maribor ter občinah Miklavž na Dravskem polju, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica od Dravi in Lovrenc na Pohorju. V njih, v nekaj več kot 58.000 gospodinjstvih, živi okoli 150 tisoč prebivalcev.

Kako se odvažajo odpadki?

Odvažajo jih po koledarju odvozov, ki jih uporabniki prejmete konec leta, s položnico, ki jo v poštni nabiralnik dostavijo v začetku decembra. Letos bo še toliko pomembneje, da dobro pogledate koledar odvozov, saj bodo leto 2020 zaznamovale številne spremembe tako v Mariboru kot v ostalih občinah, kjer izvajajo javno službo ravnanja z odpadki.
Pa poglejmo, kaj nas čaka:

Maribor

  • V individualnih hišah boste začeli odpadno embalažo zbirati v rumeni vreči. Iz zbiralnic v teh naseljih bodo umaknili zabojnike z rumenim pokrovom. Pri blokih in v mestnem jedru ostane vse po starem, torej tam sprememb ne bo.
  • Koledarji odvozov za individualne hiše bodo dobili nov stolpec s termini odvoza odpadne embalaže, zato dobro poglejte koledarje, ko jih decembra prejmete.
  • Pogostost odvozov v individualnih hišah se bo v letu 2020 spremenila. Mešane komunalne odpadke, ki jih zbiramo v črnih posodah, bomo odvažali na 3 tedne, odpadno embalažo, ki jo bomo zbirali v rumenih vrečah, bomo pobirali na 14 dni, pri bioloških odpadkih pa sprememb v frekvenci odvoza ne bo.

Primestne občine

  • Mešane komunalne odpadke, ki jih zbiramo v črnih posodah, bomo z novim letom začeli odvažati na 3 tedne. Odpadno embalažo, ki jo zbiramo v rumenih vrečah, bomo tudi v letu 2020 odvažali na 14 dni, tudi pri odvozu bioloških odpadkov sprememb v frekvenci odvoza ne bo.

Svetujemo, da decembra koledarje pogledate in shranite ter se ne zanašate na to, kako je Snaga odpadke odvažala letos.

Foto: Facebook stran Snaga Maribor
Foto: Facebook stran Snaga Maribor

Kaj zbiramo v rumenih vrečah?

V rumenih vrečah zbiramo odpadno embalažo, ki nastaja v gospodinjstvih. Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v sistem ravnanja z odpadki, prejme letno kvoto rumenih vreč, ki jih lahko, če vam jih med letom zmanjka, dokupite tudi na zbirnem centru, od 1. oktobra naprej pa tudi na sedežu podjetja, na Nasipni ulici 64, v času uradnih ur informacijske pisarne.

Rumene vreče trenutno delijo v Selnici, Kungoti, Lovrencu in Mariboru.

Za Maribor so rumene vreče novost. Prejela jih bodo individualna gospodinjstva, medtem ko v blokih in v mestnem jedru sprememb ne bo, torej boste tam odpadno embalažo še naprej zbirali na zbiralnicah.

Vse rumene vreče, ki jih boste prejeli, so namenjene za uporabo v letu 2020.

Odpadna embalaža (OE)

Odpadna embalaža je embalaža, ki je odpadek. Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago – ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke – obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, dela z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od proizvajalca – embalerja do končnega uporabnika.

Za konec pa še obnovimo znanje pravilnega ločevanja odpadkov.

Foto: Facebook stran Snaga Maribor
Foto: Facebook stran Snaga Maribor

SIFA

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});