Slika: ZPS
Slika: ZPS

V primeru odpovedi leta imajo potniki pravico do izbire med alternativnim letom takoj, ko je to mogoče oziroma kasneje, če potniku bolj ustreza, ter vračilom cene vozovnice.

Ker bi stečaj letalske družbe pomenil prenehanje opravljanja vseh poletov, letalski prevoznik posledično potnikom ob odpovedi leta ne bi mogel ponuditi alternativnega leta, zato bi potnikom ostal zahtevek do vračila kupnine ter morebitne odškodnine, kot jo določa Uredba EU 261/2004 o pravicah letalskih potnikov. V primeru uvedbe stečaja bi morali potniki svoje terjatve v stečajnem postopku prijaviti, in sicer najkasneje tri mesece od oklica o začetku stečajnega postopka.

Potniki, ki so kupili zgolj letalske vozovnice, naj preverijo, ali imajo sklenjeno zavarovanje za odpoved leta in obstoj morebitnega zavarovanja v primeru, če so nakup vozovnic opravili s kreditno kartico.

Če so let rezervirali prek agencije, naj se po pojasnila in možnostih obrnejo na agencijo.

V kolikor je let del turističnega potovanja, se uporabljajo določbe o pravicah potrošnikov pri paketnih potovanjih, potniki pa naj se obrnejo na potovalno agencijo oziroma organizatorja potovanja, ki je odgovoren za izvedbo potovalnih storitev.

Spremljajte: status letov prevoznika Adria Airways

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});