V nedeljo, 17. januarja 2021, je pot zemeljskega življenja sklenil upokojeni župnik v župniji Maribor – Sv. Rešnje telo in častni dekan, g. Anton Žerdin. Več kot 50 let je kot duhovnik deloval v župniji sv. Rešnjega telesa v Mariboru in bil katehet mnogim generacijam.

Slika: Sveto rešnje telo

Rojen je bil 8. junija 1930, v Žižkih, župnija Črenšovci. Po maturi je teologijo študiral v Ljubljani in bil 29. junija 1956 v mariborski stolnici posvečen v duhovnika.

Prvo leto po mašniškem posvečenju je bil duhovni pomočnik v Hrastniku. Nato je odšel na prvo kaplansko mesto v Lendavo (1957 – 1963); od tam za štiri leta v Ljutomer (1963 – 1967). V začetku avgusta 1967 pa je prišel v Maribor, v župnijo Sv. Rešnjega telesa, kjer je bil najprej kaplan (1967 – 1970), nato župnijski upravitelj (1970 – 1972) in župnika (1972 – 2010). Tudi kot upokojeni župnik je ostal v župnišču pri Svetem Rešnjem telesu in rad pomagal nasledniku in tudi sosednjim duhovnikom.

Foto: Sveto rešnje telo
Zadnja slika Toneta Žerdina pri maševanju v cerkvi Svetega rešnjega telesa, decembra 2020

Poleg službe v župniji je dolga leta opravljal še druge službe: službo dekana mariborske dekanije (1975 – 1991), več mandatov je bil član Duhovniškega sveta mariborske nadškofije in kot dekan svetovalec tudi član zbora svetovalcev. Leta 1973 je bil imenovan za sodnika pri mariborskem cerkvenem sodišču in to službo vseskozi vestno opravljal.

Duhovnik Tone Žerdin je bil vsestransko razgledan duhovnik. V vseh svojih službah je uresničeval svoje duhovniško geslo: »Vate zaupam Gospod.«

Naj mu Gospod z večnimi darovi bogato poplača za njegovo, skoraj 65-letno zvesto opravljanje duhovniške službe.

Njegov pogreb bo v Mariboru, na pobreškem pokopališču v torek, 26. januarja 2021, ob 13.45.