Vlada je konec junija sprejela predlog novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, s katerim predlaga ukinitev dodatka za delovno aktivnost.

Ukinja se dodatak za delovno aktivnost

Kaj so s tem dosegli? S tem želijo po besedah ministrice Ksenije Klampfer razmejiti denarno socialno pomoč in minimalno plačo ter doseči hitrejšo aktivacijo upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela. A drigi pravijo, da gre za ukrepe, ki bodo močno poslabšali življenje mater samohranilk in drugih gospodinjstev z majhnimi dohodki, v katerih je zaposlena samo ena odrasla oseba. Ukinjajo namreč dodatek za delovno aktivnost, ki dviguje mejo za upravičenost do socialne pomoči in s tem družinam z nizkimi dohodki daje pomoč.

Poleg enostarševskih družin naj bi ukrep udaril tudi po socialnih prejemkih v družinah z enim zaposlenim staršem in pri vseh delovno aktivnih prejemnikih denarne socialne pomoči. Bistveno nižjo socialno pomoč naj bi dobilo 23.124 oseb ali pa bodo to pravico izgubili.

MG