Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
06:00 – 08:00
Revizija TP
MLADINSKA ULICA 2, 4, 6, 8,12 A, 12, 13, 14 A, 14; PRI PARKU 5, 7, 9; TYRŠEVA ULICA 23, 24, 26, 30; ULICA HEROJA TOMŠIČA 9, 9 A, 11.
Maribor mesto
T-200 ŠTUD.DOM TYRŠ.U.
08:00 – 10:30
Revizija TP
PRUŠNIKOVA ULICA 14, 16, 18, 20, 22.
Maribor mesto
T-358 PRUŠNIKOVA U.18
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
Maribor mesto
T-545 DOLNJA POČEHOVA
08:30 – 11:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
Maribor mesto
T-545 DOLNJA POČEHOVA
09:30 – 11:30
Revizija TP
ULICA BRATOV GREIFOV 1, 1 A, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 32, 34, 36
Maribor mesto
T-250 UL. BRATOV GREIFOV 1
11:30 – 14:00
Revizija TP
CESTA PROLETARSKIH BRIGAD 77, 79, 79 A, 81; PRUŠNIKOVA ULICA 2, 4, 6, 8, 10, 12; PUŠNIKOVA ULICA 8 A.
Maribor mesto
T-355 PRUŠNIKOVA UL.6
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
TP MORSKI JAREK, nizkonapetostni izvod: I-02 MORSKI JAREK T-587
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK