Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:30 – 10:00
Odklop hišnega priključka
TP SCHREINERJEV T., nizkonapetostni izvod: I-04 OM.CESTA ZMAGE 53
Maribor mesto
T-113 SCHREINERJEV T.
10:00 – 10:30
Odklop hišnega priključka
Pot na okope 3-9,17-31, Ul.Roberta Kukovca 20a-48, 17-41, Streliška 57-99,70,72,94 Borštnikova 138
Maribor mesto
T-413 BORŠTNIKOVA UL.
11:00 – 12:00
Rekonstrukcija hišnega priključka
Maribor mesto
T-486 ŠENTILJSKA OPEKARNA
12:00 – 13:00
Izgradnja hišnega priključka
Maribor mesto
T-432 MELJSKA C.II
13:30 – 14:00
Odklop hišnega priključka
TP ISTRSKA ULICA, nizkonapetostni izvod: I-03 OM.ČOPOVA UL.DESNO OD TP
Maribor mesto
T-058 ISTRSKA UL.
08:00 – 12:00
Zamenjava drogov in TR
TP LOG 1 (1976)
Maribor okolica
T-242 LOG 1
08:00 – 12:00
Zamenjava drogov in TR
TP LOG 4
Maribor okolica
T-664 LOG 4
08:00 – 12:00
Zamenjava drogov in TR
TP 707 SP. VRHOV DOL
Maribor okolica
T-707 SP. VRHOV DOL
09:00 – 10:00
Montaža hišnega priključka
Maribor okolica
T-224 JAKOBSKI DOL 3
09:00 – 11:00
Montaža MO in zamenjava TT
TP VOSEK 3 (1992)
Maribor okolica
T-546 VOSEK 3
11:00 – 15:00
Zamenjava drogov in TR
TP BISTRICA 3 (1978)
Maribor okolica
T-284 BISTRICA 3
11:00 – 15:00
Zamenjava drogov in TR
TP BEZENA 3
Maribor okolica
T-636 BEZENA 3