Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 1, nizkonapetostni izvod: I-04 VINIČKA VAS-GRUŠOVA T-092
Maribor okolica
T-092 ZIMICA 1
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
ROŠPOH – DEL 206, 206 A, 206 B, 220 A, BŠ
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
09:00 – 10:00
Popravilo NN kabla
TP DUH 1, nizkonapetostni izvod: I-04 DVORANA-ŠOLA
Maribor okolica
T-060 DUH 1
09:00 – 13:00
Popravilo NN kabla
TP ČERMENIŠKI JAREK 4, nizkonapetostni izvod: I-02 VURMAT
Maribor okolica
T-539 ČERMENIŠKI JAREK 4
11:00 – 12:30
Montaža hišnega priključka
TP SVEČINA 3, nizkonapetostni izvod: I-03 KAPELA KOPICA (T-626)
Maribor okolica
T-626 SVEČINA 3