Foto: pexels - slika simbolna

Preprečevanje oziroma upočasnitev pojavljanja odpornosti je ključnega pomena za ohranjanje učinkovitosti obstoječih protimikrobnih zdravil.

Mednarodne organizacije zato predlagajo ukrepe za omejitev rabe antibiotikov in drugih protimikrobnih zdravil pri ljudeh in živalih. Za uspešen boj proti AMR, ki ne pozna meja, je nujno potrebno medsebojno sodelovanje deležnikov na svetovni in državni ravni. Uporabnike protimikrobnih zdravil se poziva k preudarni in odgovorni rabi (samo, ko je res potrebno oziroma ciljno glede na povzročitelja).

Za učinkovito varovanje zdravja ljudi in živali je potrebno preprečevanje okužb z doslednim izvajanjem higienskih in drugih biovarnostnih ukrepov v rejah in oskrbi živali.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Na posvetovanju z interesnimi skupinami maja 2020, ki so ga vodile Organizacija za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov (FAO), Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se je namesto dosedanjega ‘Svetovnega tedna ozaveščanja o antibiotikih’ letos uvedel »Svetovni teden ozaveščanja o protimikrobnih zdravilih«.

Razširitev obsega ozaveščanja na protimikrobna zdravila bo olajšala svetovni odziv proti mikrobni odpornosti in podprla večsektorski pristop »Eno zdravje«, s sodelovanjem interesnih skupin.

Slogan za leto 2020 je, »Protimikrobna zdravila: ravnaj previdno«.

Protimikrobna zdravila so ključna orodja za boj proti boleznim pri ljudeh, živalih in rastlinah. Vključujejo antibiotike, protivirusna zdravila, antimikotike in antiprotozoike. Ko bakterije, virusi, glive ali zajedavci postanejo odporni proti učinkovanju zdravil, je okužbe vedno težje zdraviti. Hkrati se povečuje tveganje za širjenje bolezni in nastanek gospodarskih škod.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});