Prebivalci in poslovni subjekti na Koroški cesti in Glavnem trgu, ki jim je bil s pričetkom del in postavitvijo zapore na Koroški cesti onemogočen dostop do parkirnega mesta na dvoriščih znotraj zapore, so bili upravičeni do brezplačne dovolilnice za parkiranje na plačljivih površinah v CONI 4. Vsem upravičencem, ki so na občino predložili popolne vloge, so bile izdane dovolilnice, katerim poteče veljavnost 30. aprila 2020.

Ker dela na Koroški cesti zaradi danih okoliščine epidemije in dodatnih del ne bodo dokončana v prvotno predvidenem roku, bo MO Maribor vsem stanovalcem in poslovnim subjektom na Koroški cesti in Glavnem trgu, ki jim je še vedno onemogočen dostop do njihovega parkirnega mesta, izdala nove dovolilnice za brezplačno parkiranje v CONI 4.

Upravičenci lahko vloge (spodaj v prilogi) podajo izključno v elektronski obliki na elektronska naslova [email protected] in [email protected]. Nove začasne dovolilnice bodo upravičencem poslane po elektronski pošti. Za čas obdelave vloge in izdelave dovolilnice bodo vlagateljem posredovana elektronska potrdila, ki bodo v tem vmesnem času veljala kot dokazilo o pravici parkiranja v CONI 4.

Vloga – začasne dovolilnice

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});