Minister za obrambo obiskal brigade Slovenske vojske | Avtor Slovenska vojska

V nagovorih pripadnicam in pripadnikom treh brigad je obrambni minister poudaril, da je poklic vojaka časten in odgovoren ter da so zadovoljni vojaki najboljši glasnik Slovenske vojske. Prav zato si minister trenutno največ obeta od novega zakona o investicijah v Slovenski vojski in sprememb Zakona o obrambi ter s tem povezanim statusom vojaka po 45. letu, prizadevanj za zmanjšanje kadrovskega primanjkljaja in izboljšanje vojaške infrastrukture ter nabavo nove vojaške opreme. Ker gre za spremembo le treh členov Zakona o obrambi, minister ne pričakuje težav pri sprejemu teh sprememb. S potrditvijo sprememb se bo bistveno izboljšal status vojakov, je še poudaril minister. Glede Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 pa je minister povedal, da bo omogočil minimalna sredstva za investicije in nadaljnji razvoj Slovenske vojske. Oba zakona je Vlada Republike Slovenije že potrdila in sta v obravnavi v Državnem zboru.

Minister za obrambo obiskal brigade Slovenske vojske | Avtor Slovenska vojska

Prvi krog obiskov po enotah Slovenske vojske bo minister sklenil v sredo, 8. julija, v Poveljstvu sil Slovenske vojske.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});