Predstavljamo kandidatko za Evropsko poslanko Alenko Forte, doktorico medicine, ki rada posluša klasično glasbo in se rada giblje v naravi. Kandidira na skupni listi SDS in SLS na prihajajočih Evropskih volitvah.

Kdo je v bistvu Alenka Forte? Alenka Forte je doktorica medicine, specialistka interne medicine in gastroenterologije, direktorica medicinskega centra Heliks v Trbovljah.

Zakaj se je Alenka Forte odločila, da bo kandidirala za Evropsko poslanko? Ker Po uspešni karieri zdravnice specialistke, lahko z enako vnemo in delavnostjo opravlja tudi delo v EP v dobro slovenskih državljanov. V zdravstvu deluje že več kot tri desetletja, izkušnje si je nabirala kot splošna zdravnica, bolnišnična specialistka, dobro pozna tudi razmere v zdravstvu v tujini. Osnovno šolo je obiskovala v Trbovljah, na Koroški Beli in na Bavarskem v Nemčiji, v nemškem Freisingu je opravila splošno maturo na gimnaziji Camerloher. Študij medicine je končala 1987 na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Kakšen je Alenkin poklic?  Od leta 1999 je koncesinar in izvaja specialistično izven bolnišnično zdravstveno dejavnost. 2004 je ustanovila Medicinski Center Heliks, kjer izvajajo specialistično dejavnost za področje gastroenterologije, diabetesa in kardiologije. Pri delu daje velik poudarek preventivi in vzgojnemu delu z bolniki, ki presega pogodbene obveznosti z zavarovalnico. Organizirajo delavnice za bolnike za bolj zdrav in telesno aktiven življenski slog. Od 2015 izvaja samoiniciativno tečaje za laično javnost, kjer poučuje temeljne postopke oživljanja in uporabo avtomatskih defibrilatorjev (AED).

Kje vse so Alenko Forte lahko videli, kje je delovala? Je članica več slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj, med drugim predsedstva Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo, v sklopu katerega je sodelovala tudi v mednarodnih
raziskavah na področju bolezni prebavil. Od 2009 z svojo ekipo sodeluje v državnem programu SVIT. Redno predava različnim društvom bolnikov s področij svojega strokovnega dela. Kot tajnik aktivno deluje v Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Aktivno se je z strokovnimi prispevki vključevala v razprave ob okoljski in zdravstveni problematiki v Zasavju, kjer je okolje zaradi 200 letne težke industrije degradirano, tam živeči ljudje pa posledično trpijo posledice in pogosteje zbolevajo za določenimi boleznimi kot drugod v Sloveniji.

Kako je z Alenkinim političnem udejstvovanjem? Leta 2008, 2014 in 2018 je kandidirala za poslanko v DZ, 2018 je SDS prvič zmagala na volitvah za DZ tudi v Trbovljah in jih obarvalo modro rumeno. Na listi SDS je od 2010 in 2018 kandidirala za županjo Trbovelj. Je zelo dejavna v lokalnem odboru SDS Trbovlje, tretji mandat je članica izvršilnega odbora, tretji mandat je tudi občinska svetnica. Od 2010 je predsednica ženskega odbora SDS Trbovlje, en mandat je bila tudi regijska predsednica. Je članica IO ŽO SDS in drugi mandat podpredsednica Sveta ŽO SDS. Drugi mandat je podpredsednica Sveta SDS, je članica Strokovnega sveta SDS. Vodi Odbor za zdravje pri strokovnem svetu SDS. Z člani Odbora za zdravje je pripravila reformni program za zdravstvo pri SDS in sooblikovala vsebino programa SDS za državnozborske volitve 2018.

Kakšna je Alenkina družina? Je mati odraslega sina, babica treh vnukov. Povod za vstop v aktivno lokalno politiko je bilo prav rojstvo prve vnukinje. Zaradi številnih aktivnosti ji ostane malo prostega časa, ki pa ga z velikim veseljem preživlja z družino. Pogreša čas, ko je lahko dnevno gibala v naravi z svojo dogo.

Kako bo Alenka delovala v primeru izvolitve v Evropski parlament? Kot evropska poslanka bo delala za Evropsko unijo, ki ohranja varnost in mir, zagotavlja okolju prijazen razvoj in kakovostna delovna mesta, skrbi za dostojno starost in dostopno zdravstvo, ustvarja boljše pogoje za delo in življenje mladih, spodbuja evropsko kulturo in ustvarjalnost ter ohranjanje skupne evropske dediščine. Prepričana je , da so zlasti področja zdravstvene politike, varne in kakovostne starosti, medgeneracijskega sobivanja, skrb za zdravo okolje in varno hrano tista področja, kjer lahko kot poslanka v evropskem parlamentu naredi največ in aktivno pripomore k oblikovanju za državljane pomembnih usmeritev. Trudila se bo, da predvsem na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe
pride do povezovanja med EU in Slovenijo z uvajanjem dobrih evropskih praks tudi v Sloveniji.

Alenka bo na Evropskih volitvah, 26. maja nastopila na skupni listi SDS in SLS. Alenko boste našli na listi SDS in SLS pod številko 6.

M.G.