ZZZS, kartica zdravstvenega zavarovanja, Foto: Dejan Mijovic

1. 6. 2020 se začenjajo uporabljati določbe Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, s katerima ZZZS za zavarovane osebe širi pravico do medicinskih pripomočkov s ciljem boljše zdravstvene obravnave in uskladitve z razvojem medicinske stroke.

Širitve pravic obsegajo naslednje vrste pripomočkov:
1. Spremembe pravic pri medicinskih pripomočkih pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča:
1.1 Predloge, hlačne predloge (plenice), posteljne podloge in mobilne neprepustne hlačke za enkratno uporabo
1.2 Vrečke in zbiralniki za seč

2. Nove pravice in spremembe pravic, ki se nanašajo na medicinske pripomočke pri sladkorni bolezni:
2.1. Nov sistem za spremljanje glukoze v medceličnini
2.2 Sistem za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini

3. Zagotavljanje toaletnih medicinskih pripomočkov
4. Zagotavljanje medicinskih pripomočkov za slepe, slabovidne in gluhoslepe
5. Zagotavljanje medicinskih pripomočkov za dihanje

Celoten seznam medicinskih pripomočkov s šifrantom, zdravstvenimi stanji in drugimi pogoji, pooblastili za predpisovanje medicinskih pripomočkov, cenovnimi standardi in drugimi podatki, ki veljajo od 1.6. 2020 dalje.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});