slika facebook

Društvo Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki je sprejelo odločitev, kakšen bo naslednji korak po zapletu z davkom.

Palčica pomagalčica bo denar za Krisa prenakazalo

Društvo Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki se je odločilo, da bo znesek, potreben za Krisovo zdravljenje, nakazalo Zvezi prijateljev mladine, ki bo nato znesek nakazalo Krisovim staršem. Tako bodo namreč zadostili pogojem, po katerih jim ne bo treba plačati davka.

Larisa Štoka, predsednica društva, je v oddaji 24ur zvečer dejala, da bodo Zvezi prijateljev mladine nakazali znesek, ki ga družina potrebuje za zdravljenje. Preostali denar bo ostal na računu društva Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki. O tem, kaj bo s preostankom denarja, bodo javnost obveščali, kot pravi, bo namenjen tistim, ki ga potrebujejo. O tem, komu bo šel denar, nameravajo tudi v prihodnje transparentno poročati.

In ne pozabimo, da pomoč potrebuje tudi mali Gal, kateremu je denar porabila kar predsednica društva Maus, Nataša Švikart. Upajmo da bo “višek” denarja namenjenega Krisu, odšel tudi Galu.

MG