slika: Malečnik

Rekonstrukcija dotrajenega mostu, ki je bil zgrajen leta 1978, se je zamaknila. Še marca lani je sicer kazalo, da bo dotrajan Malečniški most v Mariboru še isto leto dočakal 1,5-milijonsko obnovo. A pri novi mestni oblasti je vse mogoče.

Most naj nebi prenašal prevelikih obremenitev

Most je bil zgrajen leta 1978, ko so zaradi plazenja Meljskega hriba zaprli takratno cesto med Mariborom in Malečnikom. Danes, po ponovnem odprtju ceste pod Meljskim hribom, most povezuje center Maribora, Malečnik in mestno četrt Pobrežje. Prav zaradi tega je most nujno potreben sanacije, saj njegova konstrukcija ne predvideva današnjih prometnih obremenitev.

»Trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč, takoj ko bodo ta urejena bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo objavila razpis za izvedbo gradbenih del. Tako bodo glede na zgoraj navedeno izpolnjeni pogoji za prekategorizacijo cest in s tem tudi prevzem Malečniškega mostu v upravljanje in vzdrževanje. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo po prevzemu mostu ocenila njegovo stanje ter nadaljevala z vsemi potrebnimi aktivnostmi,« odgovarjajo za portal Mariborinfo.

Malečniški most izgleda katastrofalno. Spodaj stebre spodkopava voda, zgoraj pa odpada beton. Ta most ni več varen. Če se bo še čakalo, ne bo več potreben obnove. Vožnja čez pa ni več varna, pravijo domačini.

Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pravijo, da je pred prenovo mostu potrebna šeureditev križišča Maribor – Melje, ki predvideva semaforizacijo križišča in uskladitev semaforja z bližnjim semaforiziranim križiščem.

Po dodatni zahtevi oziroma pogoju direkcije, da mora most ob državnem financiranju prenašati najtežjo prometno obtežitev, bodo po besedah podžupana Medveda skušali rešitev najti v najkrajšem možnem času. »Projektno dokumentacijo smo oddali, nismo pa še dobili povratne informacije. Verjamemo, da bomo v kratkem rešili, da bo direkcija prevzela most v upravljanje,« je še dejal in poudaril ključni razlog, zakaj bo most prešel v državno upravljanje. »Obnova takega mostu je investicijsko velik strošek za občino.« A vendar… Denar bi bilo treba vzeti iz kakšnih drugih projektov, ki niso tako pomembni.

A ljudje se sprašujejo, kako bo Arsenovič zgradil dodatne štiri mostove po Mariboru, če niti Malečnoškega ni zmožen prenoviti.