Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:30 – 11:30
Žaganje vej
VINARJE 69, 70, 75. ROŠPOH 35,35a,36,32,33,3437, 38, 38a.
Maribor mesto
T-492 VINARSKA GRABA
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO ( OBČASNO MOTENO )
TP PLINTOVEC 1, nizkonapetostni izvod: I-03 KUNGOTA T-433
Maribor okolica
T-433 PLINTOVEC 1
08:00 – 12:00
Zamenjava drogov
TP OŽBALTSKA G.1 (1992)
Maribor okolica
T-549 OŽBALTSKA G.1
08:00 – 12:00
Zamenjava drogov
TP OŽBALTSKA G.2 (1992)
Maribor okolica
T-550 OŽBALTSKA G.2
08:30 – 14:00
Popravilo NNO
TP NOVINE 3, nizkonapetostni izvod: I-01 ŠENTILJ
Maribor okolica
T-467 NOVINE 3
09:00 – 11:00
Prevezava NNO
TP “RP” GEREČJA VAS, nizkonapetostni izvod: I-01 FALA
Maribor okolica
T-009 GEREČJA VAS
09:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP ZG. SELNICA 3, nizkonapetostni izvod: I-01 JANŽEVA GORA – DOBAJ
Maribor okolica
T-359 ZG. SELNICA 3
09:00 – 14:00
Zamenjava drogov
Maribor okolica
T-359 ZG. SELNICA 3
10:00 – 14:00
Zamenjava TR
TP VURBERK 1 (1961)
Maribor okolica
T-106 VURBERK 1