Tomaž Vesel vztraja v svoji pisarni. Lobira pa pri medijih in opoziciji?

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel
Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, Slika: Maribor24

Poslanske skupine SDS, NSi in SNS so vložile zahtevo za sklic nujne seje Mandatno-volilne komisije, kjer predlagajo, da predsedniku Računskega sodišča preneha funkcija zaradi opravljanja pridobitne nadzorne dejavnosti.

Vložena zahteva za sklic izredne seje mandatno-volilne komisije

KPK pri Tomažu Veselu preverja morebitno nezdružljivost opravljanja funkcij v skladu s 26. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter morebitne druge kršitve ZIntPK.  Poslanske skupine SDS, NSi in SNS pa so vložile zahtevo za sklic nujne seje glede prenehanja funkcije predsedniku Računskega sodišča Tomažu Veselu.

Zakaj ta zahteva? Načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo ni namenjeno institucijam, ki so nosilke oblasti, temveč je namenjeno preprečevanju zlorabe oblasti, ki gre vselej na račun ljudstva oziroma na račun pravic posameznika, so zapisali predlagatelji v SDS in pojasnili, da v svoji temeljni funkciji torej varuje posameznika v razmerju do države. Zato mora sistem državne oblasti kot celote delovati s pomočjo sistema zavor in ravnovesij, s katerim vsaka posamezna veja oblasti vpliva na drugo in jo omejuje, na drugi strani pa do določene mere omogoča medsebojno sodelovanje. V sodobnih ustavnih sistemih obstajajo tudi organi in organizacije, ki jih po njihovih organizacijskih značilnostih ne moremo uvrstiti v eno od treh vej oblasti. Ti organi in organizacije imajo v ustreznih ustavnih sistemih nesporno veliko mero samostojnosti v razmerju do katerekoli klasične veje oblasti, zaradi svojih ustavnih funkcij pa imajo pomemben vpliv na delovanje sistema zavor in ravnovesij. Eden izmed takšnih organov je Računsko sodišče.

Negativne pogoje, ki morajo biti izpolnjen ves čas izvrševanja mandata člana računskega sodišča, določa prvi odstavek 16. člena, in sicer član računskega sodišča v času izvrševanja mandata ne sme hkrati:

  • opravljati funkcije v državnem organu, organih lokalne skupnosti, politične stranke ali sindikata;
  • delati v državnem organu, organu lokalne skupnosti ali pri nosilcu javnih pooblastil;
  • biti član v organu vodenja ali nadzora gospodarske družbe, gospodarske javne službe, sklada, zavoda ali zadruge; 
  • opravljati kateregakoli poklica ali pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije (med drugim v skladu s prvim odstavkom 27. člena ZIntPK ne sme opravljati pridobitne dejavnosti nadzora v gospodarskih interesnih združenjih).

Zakon o računskem sodišču določa več pozitivnih in negativnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati člani računskega sodišča, da lahko svoje delo opravljajo pošteno, vestno in nepristransko. Pozitivni pogoji morajo biti izpolnjeni pred imenovanjem za člana računskega sodišča in tudi ves čas izvrševanja mandata, negativni pogoji pa morajo biti izpolnjeni bodisi pred imenovanjem bodisi med izvrševanjem mandata. Zahteva po sklicu seje je torej več, kot upravičena?

Do sklica izredne seje mandatno-volilne komisije nas čaka najprej prava vojna levih medijev in zlivanja gnojnice po vladi, na sami seji pa zagovarjanje Vesela in mlatenje prazne slame s strani opozicije!

PM

VREME

Maribor
delno oblačno
55%
1.5km/h
40%
28°C
29°
27°
27°
Tue
19°
Wed
14°
Thu
16°
Fri
18°
Sat

Blokiranje oglasov

Podprite nas tako, da onemogočite razširitve za blokiranje oglasov za naše spletno mesto v svojih brskalnikih in/ali antivirusnih programih.