Elektrika transformatorkska postaja
Slika simbolna (pixabay)

Akcija nadzorov elektromagnetnega sevanja transformatorjev je pokazala, da na območju I. stopnje varstva pred sevanjem, deluje več kot 16 tisoč električnih transformatorjev z nazivno napetostjo med 1 in 110 kilovata, ki so viri nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja.

Večina tistih, ki bi morali opraviti meritev elektromagnetnega sevanja (EMS), teh meritev ni opravila.

Visokonapetostni transformatorji z nazivno napetostjo med 1 in 110 kilovata so viri nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja s frekvenco od 0 herca (Hz) do vključno 10 kilohercev (kHz) in z večjo nazivno napetostjo, pri kateri obratujejo od 1kilovata (kV) ter kot taki lahko predstavljajo pomemben vir elektromagnetnega sevanja v okolju.

Inšpektorat za okolje in prostor je v letu 2020 izvedel usmerjeno akcijo nadzorov, v katerih je preverjal, ali so bile za te vrste virov EMS izvedene prve meritve EMS in ali je njihovo obremenjevanje okolja z EMS v dovoljenih okvirih.

Inšpektorji za okolje so izvedli inšpekcijske nadzore pri vseh 5 slovenskih distributerjih električne energije, ki upravljajo s tovrstnimi transformatorji (Elektro Celje d. d., Elektro Gorenjska d. d., Elektro Ljubljana d. d., Ljubljana, Elektro Maribor d. d., in Elektro Primorska d. d.). Od distributerjev so pridobili sezname ciljnih transformatorjev z območja I. stopnje varstva pred sevanjem ter podatek, za katere od teh so bile izvedene prve meritve EMS in ali so za kateri transformator presežene dovoljene mejne vrednosti EMS.

Več kot 16 tisoč električnih transformatorjev z nazivno napetostjo med 1 in 110 kilovati, je postavljenih na območju I. stopnje varstva pred sevanjem.

Ugotovljeno je bilo, da je v Sloveniji Večina jih je začela z obratovanjem pred 1997, ko zakonodaja ni predpisovala izvedbe prvih meritev EMS (prve meritve so meritve, ki se izvedejo pri prvem zagonu novega ali rekonstruiranega vira sevanja).

V akciji je bilo ugotovljeno, da je takih transformatorjev, ki so bili zgrajeni na območju I. stopnje varstva pred sevanjem po letu 1996, približno ena četrtina in da jih večina ni opravila prvih meritev EMS. Kršiteljem je inšpektorat odredil izvedbo meritev.