slika Nova24.tv

Končno se premika. Če se ne zgenajo meščani mesta Ljubljana in ostali ljudje, ter Jankovičevi botri, pa se je zganila komisije za nadzor javnih financ. Slovenska demokratska stranka namreč zahteva sklic nujne seje komisije, na kateri bi obravnavali zlorabe postopka poenostavljene prisilne poravnave in njihove javnofinančne vplive.

Kdo so tisti, ki so omočili Jankoviču zlorabe postopkov poenostavljene prisilne poravnave?

Poslanska skupina SDS je na predsednika komisije za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje komisije, na kateri bi obravnavali zlorabe postopka poenostavljene prisilne poravnave in njihove javnofinančne vplive.

V zadnjem času je bilo predvsem ob primeru odpisa 29 milijonov evrov dolga v medijih zaslediti več opozoril, da je institut poenostavljene prisilne poravnave pogosto zlorabljen s strani posameznikov, ki imajo vpliv in ustrezna sredstva, da preko pravnih manevrov ali fiktivnih upnikov dosežejo odpis svojih dolgov. Ob tem je bilo večkrat navedeno, da je med tistimi, ki so na ta način izgubili svoje terjatve, tudi Finančna uprava RS (Furs), s čimer smo bili neposredno oškodovani tudi davkoplačevalci.

slika: Finance

V zadnjem času je bilo predvsem ob primeru odpisa 29 milijonov evrov dolga v medijih zaslediti več opozoril, da je institut poenostavljene prisilne poravnave pogosto zlorabljen s strani posameznikov, ki imajo vpliv in ustrezna sredstva, da preko pravnih manevrov ali fiktivnih upnikov dosežejo odpis svojih dolgov. Ob tem je bilo večkrat navedeno, da je med tistimi, ki so na ta način izgubili svoje terjatve, tudi Finančna uprava RS (Furs), s čimer smo bili neposredno oškodovani tudi davkoplačevalci.

Namen nujne seje je ugotoviti, ali gre pri institutu poenostavljene prisilne poravnave za “luknje v zakonu” ali pa je v postopkih zaznati tudi neustrezno delo preiskovalnih organov in sodne veje oblasti, ki na koncu pripeljejo do stroškov za davkoplačevalce, krepijo pa tudi dvom v vladavino prava. Za ugotovitev vzrokov možnih zlorab sta bistvenega pomena zgodovina sprejetja instituta poenostavljene prisilne poravnave in ključna zakonska določba, ki vpliva na položaj upnikov – to je, v kolikšnem odstotku in času mora biti upnik poplačan, da se prisilna poravnava sploh lahko prične.

MG