Dodatni javni razpis za socialno aktivacijo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z  zaposlitvenimi programi.« Gre za  razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi v manjkajočih regijah/regionalnih enotah.

Predmet dodatnega javnega razpisa je sofinanciranje projektov v regijah/regionalnih enotah, v katerih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov, kjer se je rok za oddajo vlog zaključil dne 20. 3. 2017, ni prispela nobena vloga.

Trajanje enega programa socialne aktivacije je 11 mesecev. Ciljna skupina dodatnega javnega razpisa so osebe, mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12-krat prejele denarno socialno pomoč.

Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti ter znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.

Ključni cilj je, da čim več vključenih oseb iz ciljne skupine pridobi kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela, hkrati pa bodo programi spodbujali socialno vključenost oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.

Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije. Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018 in 2019 znaša 3.990.000,00 EUR. Rok za oddajo vlog je 22. 5. 2017.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Blokiranje oglasov

Podprite nas tako, da onemogočite razširitve za blokiranje oglasov za naše spletno mesto v svojih brskalnikih in/ali antivirusnih programih.